https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowi instruktorzy pływania

– Mamy już przygotowaną kadrę instruktorów, którzy będą szkolić w technice i nauce pływania korzystających z krytej pływalni Delfinek, która obecnie powstaje w Głuszycy- powiedział burmistrz Roman Głód w czasie wręczania legitymacji instruktorów pływania głuszyckim nauczycielom.
 
W kursie zorganizowanym i w połowie dofinansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu wzięli udział przedstawiciele podmiotów, które zostały objęte programem budowy krytych pływalni Delfinek. Gminę Głuszyca, która również w połowie dofinansowała kurs, reprezentowali nauczyciele wychowania fizycznego zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 2, w Szkole Podstawowej nr 3 i w Gimnazjum Publicznym: Joanna Grabka, Elżbieta Zglejszewska, Krzysztof Drzygała i Radosław Zychal.
-Dzięki zdobytym uprawnieniom głuszyccy nauczyciele wychowania fizycznego mogą już od marca szkolić uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 3. Dofinansowanie pozyskane przez naszą gminę umożliwia zorganizowanie bezpłatnych lekcji nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać” – dodał Roman Głód.
(SJ)
instruktorzy plywania z Gluszycy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Głuszyccy nauczyciele odebrali legitymacje instruktorów pływania.

REKLAMA

Kliknij tutaj