https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ulubione zwierzątko w pracach plastycznych

Moje ulubione zwierzatko x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W hipermarkecie Tesco w Szczawnie-Zdroju, odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników miejskiego konkursu plastycznego „Moje ulubione zwierzątko”. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu we współpracy z Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Tesco oraz firmą Superfotograf. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Na konkurs wpłynęło 456 prac. Komisja przyznała 12 nagród i 12 wyróżnień, a laureaci reprezentowali 6 placówek oświatowych. Wszyscy z nich otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Tesco. Koordynatorkami konkursu były Halina Krajewska i Danuta Międzybrocka. Wystawy pokonkursowe zorganizowano na terenie Tesco i PSP nr 21.
(BAS)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty