https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odeszła prof. Elżbieta Lonc

– Z ogromnym żalem i poczuciem utraty bliskiej nam Osoby przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Elżbiety Lonc, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (2008–2016), profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, cenionej badaczki parazytologii, wspaniałego nauczyciela akademickiego, Honorowego Obywatela Miasta Wałbrzycha. Była naszą Mistrzynią w życiu zawodowym, wzorem człowieka prawego, pełnego ciepła i życzliwości ludziom. Informujemy, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 9 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 14.30 Mszą świętą w Kościele pw. św. Anny w Przyłęku (woj. dolnośląskie, powiat ząbkowicki, gmina Bardo, Przyłęk, ul. Fabryczna 3) – mówi Edward Szewczak, rzecznik prasowy PWSZ AS.
Rektor Lonc
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. dr hab. Elżbieta Lonc – ur. 1951 r. w Kłodzku, biolog, specjalność parazytologia. Pracę zawodową rozpoczęła na stanowisku asystenta na Uniwersytecie Wrocławskim, z którym była związana od lat siedemdziesiątych. Przedmiotem pracy magisterskiej oraz doktorskiej były badania epidemiologiczne nad owsicą i tasiemcami. W latach osiemdziesiątych przebywała na stypendium naukowym w amerykańskiej Katedrze Ekologii i Ewolucji Uniwersytetu Stanowego w Stony Brook (Stany Zjednoczone), gdzie prowadziła badania naukowe zakończone obroną pracy habilitacyjnej Phenetic classification of Ricinidae /Phthiraptera: Amblycera. Po powrocie ze stypendium kontynuowała pracę na uniwersytecie, gdzie w latach 1991–1996 pełniła funkcję prodziekana ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Przyrodniczych. W latach 1997–2005 była członkiem Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej dla studiów z zakresu ochrony środowiska, zaś w latach 2005–2007 Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zespole ds. kierunków przyrodniczych. Od 1995 r. była członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych (EADS), zaś od 1998 krajowym koordynatorem w unijnym programie ESSENCE (Environmental Sciences Strengthened in Europe by Networking, Conference and Education).
Profesor Lonc wielokrotnie uczestniczyła w kilkunastu TEMPUS-owskich szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, m.in. na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Belgii, Niemczech, Włoszech, Słowacji, Szwecji, Portugalii i Hiszpanii. Od 2000 r. związana zawodowo z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, jako pracownik Instytutu Turystyki. Autorka wielu artykułów z zakresu parazytologii, edukacji ekologicznej i zdrowotnej, ekofilozoficznych podstaw kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju, redaktorem prac zbiorowych, a także autorem samodzielnych opracowań. Aktywna uczestniczka wielu międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencji naukowych. Była także promotorem pięciu prac doktorskich, pięćdziesięciu prac magisterskich oraz licencjackich. Członkini wielu towarzystw oraz stowarzyszeń, m.in. Polskiego Towarzystwa Biometrycznego, Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Komitetu Parazytologii PAN i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Society for Vector Ecology, przewodnicząca Sekcji Parazytologii Ogólnej PTP, a także sekretarz i członek Rady Redakcyjnej „Wiadomości Parazytologicznych”. Jej dorobek naukowy, doświadczenie oraz zaangażowanie w pracę zostało wielokrotnie dostrzeżone przez władze uczelni, czego najlepszym dowodem są nagrody rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i PWSZ oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008–2016), Złoty Krzyż Zasługi (1995) oraz medal Komisji Edukacji Narodowej (1997). Dorobek naukowy obejmuje łącznie ponad 300 publikacji, w których skład wchodzą m.in. oryginalne prace twórcze (86) oraz inne, w tym przeglądowe, materiały konferencyjne (89), podręczniki i skrypty, rozdziały książek (19), niepublikowane raporty (9). Autorka podręczników i skryptów z zakresu parazytologii, protozoologii; redaktor obszernego wydania zbiorowego Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia oraz współautorka, zgodnego ze standardami ministerialnymi, podręcznika Ekologia i ochrona środowiska.
Od października 2008 r. profesor Lonc pełniła funkcję rektora największej państwowej uczelni w regionie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, i przez te osiem lat dała się poznać jako doskonały organizator wielu inicjatyw realizowanych wraz ze studentami, pracownikami, a co istotne i niezmiernie rzadkie – partnerami samorządowymi, gospodarczymi i kulturalnymi na terenie Dolnego Śląska. Ogrom zadań organizacyjnych podjętych i wykonanych przez te osiem lat jest niezaprzeczalny i sprawia imponujące wrażenie. Prof. Lonc doprowadziła, m.in. do poszerzenia oferty edukacyjnej o inżynierskie kierunki przyrodniczo-techniczne oraz kierunki magisterskie. Rezultatem intensywnie poszerzanej kierunkowej oferty studiów był wzrost liczby studentów, którzy w Wałbrzychu mogli zdobyć wymarzone wykształcenie. Efektem ogromnego wysiłku organizacyjnego była internacjonalizacja procesu kształcenia (co zostało przypieczętowane uzyskaniem certyfikatu Komisji Europejskiej „ECTS Label”) i ukierunkowanie procesu dydaktycznego na praktyczne przygotowanie dające absolwentom możliwość odpowiedniego przygotowania do wymagań regionalnego rynku pracy. Dynamiczny rozwój uczelni, dobra kondycja finansowa oraz ciekawa oferta dydaktyczna co roku przyciągają nowych studentów. Przez osiem lat rektor Lonc stała się ważną częścią życia miasta, angażującą się aktywnie w działanie na rzecz integracji społeczności miejskiej i akademickiej, podejmując pełne inwencji starania na rzecz nawiązania więzi środowiskowych. Ważną część działalności organizacyjnej prof. Lonc była współpraca z samorządem lokalnym. Angażowała się w prace na rzecz miasta Wałbrzycha, animowała wielu inicjatyw naukowych, kulturalnych, społecznych i sportowych, które zaowocowały promocją miasta w kraju i za granicą.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj