https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Szkolenie dla rodzin zastępczych

logo - PCPR
 
 
 
 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wałbrzychu zaprasza  do udziału w:
Szkoleniu dla Kandydatów na rodziny zastępcze.
Oferta jest skierowana do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz
osób pełniących już tę funkcję, a nie posiadających szkolenia.
Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo jego ukończenia , a na ich wniosek również zaświadczenie kwalifikacyjne.
UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY!
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem  telefonu :   74 6666 305 lub 74 6666 300
lub drogą mailową pod adres: sekretariat@pcpr.walbrzych.pl
 
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

REKLAMA

Kliknij tutaj