https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konferencja historyków

herb 2
 
 
 
 
 
 
 
XIII Konferencja Historyków Wałbrzyskich odbędzie się 3 marca o godz. 10.00 w Sali Witrażowej wałbrzyskiego ratusza. Patronat nad przedsięwzięciem objął prezydent dr Roman Szełemej. Tegoroczna edycja i wykłady będą poświęcone Tadeuszowi Kościuszce. Zostaną również wręczone nagrody laureatom regionalnego XI Konkursu Wiedzy o Historii Polski. Organizatorzy konferencji: Gminny Zespół Szkół nr 2, Danuta Płoszaj – doradca metodyczny historii i wos oraz wiceprezydent Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk.
(AR)

REKLAMA

Kliknij tutaj