https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Czarny Bór z perspektywy Powiatu Wałbrzyskiego

Rozmowa ze Stanisławem Janorem, członkiem Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego i radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
 
Proszę przybliżyć Czytelnikom swoją sylwetkę i opowiedzieć o działaniach na rzecz gminy Czarny Bór, bo w ubiegłym roku widać znaczny wzrost inwestycji na tym terenie w porównaniu do lat ubiegłych.
Stanisław Janor: – Jestem rolnikiem i od 40 lat mieszkam w Borównie. Przez 45 lat byłem aktywnym strażakiem, a także sołtysem Borówna. Zawsze aktywnie działałem na rzecz mieszkańców naszej gminy, stąd doskonale są mi znane problemy i sprawy ważne dla naszej lokalnej społeczności. Obejmując w 2014 roku mandat radnego powiatowego doskonale wiedziałem o jakie inwestycje dla gminy Czarny Bór zabiegać w powiecie. Jako radny powiatowy reprezentuję również mieszkańców gminy Mieroszów.
 
Jakie działania ze strony Powiatu Wałbrzyskiego były realizowane na terenie gminy Czarny Bór w ubiegłym roku? O Mieroszowie będziemy rozmawiać przy następnym spotkaniu.
– W 2016 roku Powiat Wałbrzyski prowadził w Gminie Czarny Bór szereg inwestycji, które w dużym stopniu przyczyniły się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Najważniejsze z nich to: Kompleksowy remont z wymianą nawierzchni i przepustami drogi Grzędy – Krzeszów na odcinku 2,6 km za ok 593 tysiące zł, remont przeszło 1 km drogi powiatowej w Witkowie za ok 166 tys. zł, remont drogi z Jaczkowa do Gostkowa na odcinku około 1 km za 81 tys. zł. Te inwestycje stanowią aż 24 procent z kwoty 3 mln 400 tys. zł, jakie Powiat Wałbrzyski przeznaczył w 2016 roku na zadanie pod nazwą przebudowa i modernizacja dróg powiatowych w całym powiecie, który – przypomnę – obejmuje swoim zasięgiem aż 8 gmin.
 
To faktycznie imponujący wynik – praktycznie czwarta część tej kwoty została w Czarnym Borze. Skąd taki wzrost w stosunku do lat ubiegłych?
– Muszę tu podkreślić, że powyższe inwestycje to nie wszystko. Dodatkowo w 2016 r. za 1 mln 900 tys. zł Powiat Wałbrzyski przebudował odcinek drogi XXX-lecia PRL od kopalni melafiru w Grzędach do skrzyżowania z ul. Wałbrzyską, w ramach etapu budowy obwodnicy Czarnego Boru, a także za kwotę 966 tys. zł wybudowaliśmy nowy most w Jaczkowie. Ponadto wsparliśmy finansowo organizację festynu Św. Anny w Witkowie, a w ramach budżetu partycypacyjnego powiatu wałbrzyskiego klub Heros zakupił matę zapaśniczą. W mojej ocenie wpływ na to ma fakt, że w tej kadencji mamy nowy zarząd powiatu pod kierownictwem starosty Jacka Cichury, który stawia na inwestycje i współpracę na różnych polach z włodarzami wszystkich gmin. Ja również swoimi działaniami w interesie naszej gminy dokładam cegiełkę do tych sukcesów, ponieważ Gmina Czarny Bór ma teraz swojego przedstawiciela we władzach powiatu. Uważam, że tylko dobra współpraca lokalnych samorządowców i radnych powiatu z zarządem jest podstawą skutecznego działania na rzecz mieszkańców naszego pięknego powiatu.
Rok 2016 był imponujący. A co będzie się działo w obecnym roku?
– Nie zwalniamy tempa. Na rok 2017 również planowane są ważne dla mieszkańców Czarnego Boru inwestycje, m.in. przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze, prowadzona wspólnie z gminą Czarny Bór przy udziale 63 procent środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także remont pozostałego odcinka drogi Jaczków-Gostków, tak by cała ta trasa posiadała nowa nawierzchnię. Planujemy także remont kolejnego odcinka drogi w Witkowie. Jesteśmy również otwarci na propozycję wspólnego remontowania chodników w gminie. Mam też nadzieję, że w tym roku w Czarnym Borze odbędą się imprezy kulturalne współorganizowane przez Powiat Wałbrzyski – chcę tu zachęcić lokalne stowarzyszenia, czy inne aktywne grupy, do składania wniosków o dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych na terenie gmin Czarny Bór i Mieroszów.
(GŁ)
 Stanislaw Janor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanisław Janor

REKLAMA

Kliknij tutaj