https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Święto pracowników publicznych służb zatrudnienia

 
27 stycznia w Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto to zostało wprowadzone do polskiego kalendarza świąt zawodowych ustawą z 16 grudnia 2010 r. na wniosek ówczesnego ministra pracy i polityki społecznej.
 
Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w osobach wicestarosty Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz członków zarządu Mirosława Potapowicza i Stanisława Janora, złożył na ręce Marzeny Radochońskiej – dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu – podziękowania dla całego zespołu za zaangażowanie i trud wkładany w wykonywanie codziennych obowiązków, rozwój regionalnego rynku pracy oraz życzył satysfakcji z pracy zawodowej, sukcesów i kolejnych cennych inicjatyw na rzecz społeczności ziemi wałbrzyskiej.
– Dziękujemy za każdy dzień waszej pracy. Cieszy mnie, że Pani Dyrektor kieruje grupą kompetentnych, wykwalifikowanych i pracowitych ludzi. Życzę Państwu poczucia, że wykonywane przez was zadania mają wyjątkową wartość społeczną, a przede wszystkim życzę przyjaznych współpracowników, bo atmosfera w pracy jest najważniejsza- powiedział wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.
(GŁ)
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
pracownicy pup i zarzad powiatu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego złożył życzenia pracownikom PUP z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

REKLAMA

Kliknij tutaj