https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zamelduj się i zostaw podatek

 
– Jeśli kupiłeś lub wybudowałeś dom w Gminie Głuszyca albo mieszkasz w niej bez meldunku – zamelduj się lub zgłoś ten fakt do urzędu skarbowego. Dzięki temu część twoich podatków wpłynie do budżetu Gminy Głuszyca – apeluje burmistrz Głuszycy Roman Głód.
Gluszyca_herb
 
 
 
 
 
 
 
 
– Z każdego 1000 zł zapłaconego przez podatnika podatku dochodowego, 380 zł trafia do gminy. Im więcej ma mieszkańców, tym więcej podatków wpływa do budżetu. Więcej pieniędzy w budżecie oznacza więcej zrealizowanych inwestycji. Wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT za 2016 rok wpisać miejsce zamieszkania – Gminę Głuszyca lub zameldować się na terenie naszej gminy. Aby zameldować się w Gminie Głuszyca, trzeba przyjść do Urzędu Miejskiego i złożyć odpowiedni wniosek w Biurze Obsługi Klienta – mówi Roman Głód. – Jak płacić podatki w Gminie Głuszyca ? To proste! Rozliczając się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce, w którym mieszkasz Gminę Głuszyca. Zeznanie podatkowe złóż osobiście lub prześlij pocztą do Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu nie później niż do 30 kwietnia 2017 r. Formularz dostępny jest w każdym urzędzie skarbowym lub na stronie Ministerstwa Finansów. Nie musisz zawiadamiać o zmianach poprzedniego urzędu skarbowego – urzędy skarbowe same wymienią między sobą informacje i zaktualizują Twoje dane. Jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba aktualizacji Twoich danych, np. zmiana rachunku bankowego do zwrotu nadpłaconego podatku, na składany w urzędzie skarbowym formularz ZAP 3 w pozycji B2 wpisz głuszycki adres jako miejsce zamieszkania. Jeśli z podatku dochodowego od osób fizycznych rozlicza Cię Twój płatnik (pracodawca), zawiadom go, że miejscem Twojego zamieszkania na dzień 31 grudnia 2016 r. jest Gmina Głuszyca. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, gdy mają różne adresy zamieszkania, aby podatki z PIT wpłynęły do Gminy Głuszyca, przynajmniej jeden z małżonków musi mieć głuszycki adres i rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonują zmian w zakresie miejsca zamieszkania, które następnie podają w rocznym rozliczeniu podatkowym (najczęściej PIT-36), składając wniosek do druku CEIDG – 1. Wniosek taki składa się w dowolnym urzędzie gminy. Dołączcie do mieszkańców, którzy mają wpływ na budżet naszej gminy!
(SJ)

REKLAMA

Kliknij tutaj