https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wsparcie dla ekonomii społecznej

– Wkroczyliśmy w nowy dla nas obszar działalności, jakim jest wsparcie finansowe Podmiotów Ekonomii Społecznej. To projekt wdrażany przez Ministerstwo i mający na celu rozwój ekonomii społecznej, która ciągle jeszcze funkcjonuje w Polsce na zbyt małą skalę – wyjaśnia Robert Jagła, prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.
 
Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) z terenu województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego będą mogły otrzymać niskooprocentowane wsparcie finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej budżetu państwa. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wygrał konkurs na realizację projektu polegającego na zarządzaniu Funduszem Pożyczkowym w kwocie 8 657 441,53 zł. W dniu 29 grudnia br. ,w obecności Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zarząd FRW podpisał stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
W ramach projektu dostępne są dwa rodzaje pożyczek. Pożyczka na start (dla PES działających do 12 miesięcy), w kwocie do 100 tys. zł, która oprocentowana jest na poziomie 1,75%. Drugim produktem jest pożyczka na rozwój w wysokości do 500 tys. zł. Jej oprocentowanie uzależnione jest od kwoty finansowania. W przypadku pożyczek do 100 tys. zł jest to 1,75%, natomiast powyżej tej kwoty oprocentowanie wynosi 5,83%.
Środki będzie można przeznaczyć m.in. na finansowanie rozpoczęcia działalności, zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu, pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa czy tworzenie nowych miejsc pracy.
Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są Podmioty Ekonomii Społecznej takie jak: przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne) oraz podmioty reintegracyjne (Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej). Dzięki projektowi, przez FRW  wsparte zostaną minimum 134 Podmioty Ekonomii Społecznej oraz powstaną nowe miejsca pracy.
(RED)
frw jagla szczepankowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd FRW podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której podmioty ekonomii społecznej będą mogły otrzymać wsparcie finansowe.

REKLAMA

Kliknij tutaj