https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Serce za serce

W Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych przy ulicy Mickiewicza 24 w Wałbrzychu odbył się koncert jasełkowy „Serce za serce” zorganizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy SDiRZSZS w Wałbrzychu, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Zespole Szkół Specjalnych oraz Polski Związek Niewidomych Koło w Wałbrzychu.
?;
Świąteczną atmosferę spotkania podkreślił program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych. Zaprezentowano film „Magia świąt – przygotowania”, zrealizowany pod kierunkiem Izabeli Janiszewskiej, natomiast historię Narodzenia Pańskiego przybliżyło wszystkim przedstawienie jasełkowe. Opiekunem artystycznym uczniów były Ilona Zalejska oraz Ewa Ławniczak.
Kolejny sceniczny obraz jasełkowy przedstawili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Zespole Szkół Specjalnych, których opiekunem artystycznym była Iwona Zajączkowska.
Ogromne zaangażowanie młodych aktorów oraz opiekunów artystycznych spowodowało, że występy wywarły duże wrażenie i poruszenie wśród publiczności. Natomiast młodzież miała możliwość, aby poznawać i kontynuować bożonarodzeniowe tradycje oraz zaprezentować swoje artystyczne umiejętności.
(IZ)
 
 

REKLAMA

Kliknij tutaj