https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

CSR w Starych Bogaczowicach

 
Firmy, które praktykują społeczną odpowiedzialność biznesu odgrywają ważną rolę w codzienności małych gmin. Najbliższym przykładem na to jest Gmina Stare Bogaczowice, która może poszczycić się wieloma nowymi inwestycjami, nietuzinkowymi wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi oraz klubami sportowymi osiągającymi coraz większe sukcesy.
 kotlinanatury
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To wszystko nie byłoby możliwe bez sprawnego zarządzania, owocnej współpracy mieszkańców, a także wsparcia od przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Jednym z nich jest Aktiw Spółka z o.o.
Aktiw to producent i dystrybutor świeżych jaj oraz właściciel własnej marki „Kotlina Natury”. Spółka nie tylko dba o własny rozwój, ale także stawia na CSR – społeczną odpowiedzialność biznesu, w ramach której wspiera instytucje dobroczynne i oświatowe oraz czynnie włącza się w wydarzenia kulturalne w Gminie Stare Bogaczowice. Aktiw sponsoruje, a także współorganizuje corocznie szereg imprez rozrywkowych, edukacyjnych i sportowych dla lokalnej społeczności, które aktywizują i integrują mieszkańców. Spółka angażuje się również w pomoc lokalnym klubom sportowym, m.in. Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice.
Aktiw Spółka z o.o. nie jest dla Gminy Stare Bogaczowice zwykłym przedsiębiorstwem. Aktiw to honorowy mieszkaniec, który jest niezwykle wrażliwy na potrzeby innych. Mieszkaniec, który świetnie dogaduje się ze swoimi sąsiadami, integrując ich i motywując do działania. Aktiw tworzy z mieszkańcami oraz władzami gminy drużynę, dzięki, której Stare Bogaczowice mogą się sprawnie rozwijać.
Społeczną odpowiedzialnością biznesu kierują się również inne firmy działające na terenie Gminy Stare Bogaczowice, które zostaną przedstawione w kolejnych numerach.
(IL)

REKLAMA

Kliknij tutaj