https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Radni pracują dla mieszkańców

 
Kilka ostatnich tygodni poświęciliśmy na prace nad budżetem Powiatu Wałbrzyskiego, którym będziemy dysponowali w 2017 roku. Zaplanowaliśmy przychody i wydatki, zabiegaliśmy o inwestycje niezbędne do zrealizowania w naszych gminach, które będą służyły ich rozwojowi. Konsultowaliśmy je z: mieszkańcami, radnymi gmin, wójtami, burmistrzami. Co zmieni się w 2017 roku?
radni_kartka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Czarny Bór
 
Zostanie wyremontowana nawierzchnia drogi powiatowej na odcinku Jaczków – Gostków. Przebudujemy chodnik przy drodze powiatowej w Czarnym Borze (ul. Parkowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką). Zabezpieczymy pieniądze na przebudowę drogi powiatowej -ul. XXX- lecia PRL w Czarnym Borze. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie otrzyma 40 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, przystosowanego do ratownictwa wodno-powodziowego. Jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, obsługuje zdarzenia na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.
 
Gmina Mieroszów
 
Remontu doczeka się nawierzchnia drogi powiatowej na odcinku od wiaduktu kolejowego do znaku miejscowości Sokołowsko. Przebudujemy odcinek drogi powiatowej Unisław Śląski – Rybnica Leśna. Wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi powiatowej tzw. Górka Unisławska.
 
Gmina Jedlina-Zdrój
 
W budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 uwzględniliśmy dofinansowanie dla gminy Jedlina-Zdrój na wybudowanie wieży widokowej na najwyższym szczycie Gór Wałbrzyskich – Borowej (853 m n.p.m.). Niezbędna do zrealizowania tej inwestycji kwota zostanie przekazania gminie Jedlina-Zdrój. Gmina zadba także o infrastrukturę przyjazną turystom. Ponadto w ramach inwestycji w paśmie Gór Wałbrzyskich zostaną wybudowane: platformy widokowe, schody terenowe, wiaty, ławki, stoły, stojaki na rowery, tablice informacyjne i kierunkowskazy.
 
Gmina Głuszyca
 
Ujęliśmy w budżecie na rok 2017 kilka zadań inwestycyjnych. Są to remonty dwóch mostów na drogach powiatowych we wsiach: Sierpnica i Łomnica. Wyremontujemy szereg dróg powiatowych: łączącą wsie Kolce i Sierpnica, ulicę Świerkową w Sierpnicy, ulicę Łomnicką w Głuszycy, ulicę Kolejową od skrzyżowania z ulicą Łomnicką w Głuszycy do stacji kolejowej, odcinek Głuszyca-Grzmiąca, ulicę Spółdzielców do skrzyżowania z drogą wojewódzką, ulicę Wiejską we wsi Grzmiąca.
 
Gmina Szczawno Zdrój
 
W Szczawnie wskrzeszamy działania grupy wolontariuszy M4S (Młodzi dla Szczawna). Wspólnie z uczniami z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie, z naszą pomocą, młodzież będzie działać na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Chcemy, by szkoła odzyskała swoje dobre imię i prestiż, by znowu tętniła życiem artystycznym!
 
Gmina Boguszów – Gorce
 
Przebudowany zostanie chodnik w pasie drogi powiatowej w Starym Lesieńcu (ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach). Inwestycja poprawi wizerunek dzielnicy oraz zapewni bezpieczną komunikację mieszkańców.
 
Gminy Powiatu Wałbrzyskiego
 
W 2017 roku uruchomimy środki na dofinansowywanie budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Proponowaną pulę 100 tys. zł na wniosek poszczególnych gmin rozdysponujemy na opracowanie dokumentacji, czy rozpoczęcie budowy poszczególnych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych.
To oczywiście tylko część inwestycji, które zostaną zrealizowane na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2017 roku. O wszystkie wnioskowali radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego: Iwona Woźniak (Szczawno Zdrój), Jarosław Buzarewicz (Czarny Bór), Andrzej Lipiński (Mieroszów), Kamil Orpel (Jedlina-Zdrój), Grzegorz Walczak (gmina Głuszyca) i Leonard Górski (gmina Boguszów- Gorce).
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że potrzeby w każdej z gmin naszego powiatu są o wiele większe. Mając wpływ na podejmowane decyzje możemy racjonalnie, efektywnie, gospodarnie wydawać pieniądze podatników.
Iwona Woźniak
Jarosław Buzarewicz
Andrzej Lipiński
Kamil Orpel
Grzegorz Walczak
Leonard Górski
radni-klubu-radnych-po
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radni Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Powiecie Wałbrzyskim (fot. użyczone).

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty