https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rekordowy budżet

Radni Rady Miasta Jedlina-Zdrój przyjęli uchwałę w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 r. – W przyszłorocznym – rekordowym w naszej gminie budżecie zaplanowano dochody na poziomie 24 085 400 zł, a wydatki w wysokości 24 710 924 zł – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny Zdroju.
hala namiot jedlina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– W roku 2017 zmniejszeniu ulega stawka podatków od nieruchomości dotycząca działalności gospodarczej. W ramach wydatków majątkowych przewidujemy między innymi: przebudowę dróg gminnych (ul. Chopina, ul. Łąkowej). Ponadto kontynuowane będą prace związane z przebudową ul. Zamkowej oraz ul. Włościańskiej. Kolejnymi zadaniami realizowanymi przy udziale środków unijnych w 2017 roku będą prace dotyczące wykonania m.in. termomodernizacji budynku Gimnazjum Miejskiego im. J. Pawła II oraz budynku urzędu miasta, ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku (wymiana części oświetlenia, budowa centrów przesiadkowych) oraz zwiększenie dostępności e- usług.W dalszym planujemy kontynuację modernizacji lokali i budynków mieszkalnych oraz cmentarza komunalnego. Wydatki inwestycyjne stanowić będą aż 32,29 % wydatków ogółem i wynoszą 7 980 000 zł. Wśród pozostałych wydatków ujętych do realizacji w przyszłorocznym budżecie należą: wydatki na oświatę w mieście w wysokości 4 640 000 zł; wydatki na opiekę społeczną (w tym: zasiłki dla podopiecznych, świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dożywianie, dodatki mieszkaniowe) w wysokości 5 137 205 zł. oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 1 036 700 zł. Budżet roku 2017 jest rekordowy, ale i bardzo trudny. Mam nadzieję, że taka konstrukcja budżetu pozwoli gminie zrealizować większość planowanych zadań tak, aby w pełni wykorzystać nowe środki w ramach finansowania budżetu UE na lata 2014-2020. Wcześniej projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wskazując, że jest on opracowany w sposób zgodny z wymaganiami obowiązującego prawa – podkreśla burmistrz Leszek Orpel.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj