https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pełcznica i jej sprawy

 
Pogłębienie rzeki, podłączenia do kanalizacji, chodniki, oświetlenie – to najważniejsze tematy, jakie przedstawili mieszkańcy dzielnicy Pełcznica na otwartym spotkaniu z burmistrzem Świebodzic Bogdanem Kożuchowiczem i radnymi Rady Miejskiej Świebodzic.
 spotkania-swiebodzice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkanie odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4. Mimo naprawdę niesprzyjającej pogody na rozmowę z samorządowcami przyszło kilkadziesiąt osób. Zdecydowana większość poruszanych spraw dotyczyła kwestii związanych bezpośrednio z dzielnicą. Np. mieszkaniec ul. Zamkowej sygnalizował brak właściwego ciśnienia w instalacji wodnej i zły stan techniczny rurociągu.
Jedna z mieszkanek prosiła o poprawę bezpieczeństwa drogi do szkoły. Mieszkańcy zgłaszali także m. in. uszkodzony chodnik w kierunku cmentarza na ul. Kamiennogórskiej oraz ubytki w nasadzeniach na nekropolii; po raz kolejny poruszono kwestie poprawy oświetlenia na niebezpiecznych przejściach dla pieszych – burmistrz po raz kolejny zapewnił, że w 2017 roku gmina przystąpi do modernizacji oświetlenia w pięciu najbardziej newralgicznych punktach miasta (m.in. na ul. Piłsudskiego, Strzegomskiej). Jeden z mieszkańców prosił o poprawę drożności rzeki w okolicach dawnego Klimatora, przy moście. Wskazano także na lepsze oznaczenie budynku, w którym mieszkał Jan Mikulicz-Radecki, słynny chirurg.
– Rzeczywiście, trzeba będzie pomyśleć o tablicy informacyjnej od frontu budynku – potwierdził burmistrz.
Przedstawiciele szkółki piłkarskiej dla dzieci Volley King zwrócili się z prośbą o objęcie przez burmistrza i radę miejską patronatu nad organizowanym w przyszłym roku turnieju mini siatkówki.
– W wielką przyjemnością, zachęcam także do złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach otwartego konkursu dla organizacji. Zawsze z chęcią wspieramy wszystkie działania, związane ze sportową aktywizacją dzieci i młodzieży – podkreślał burmistrz.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj