https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Współpraca popłaca

 
Dolnośląski plebiscyt „Czy to dobry wybór?” wyłonił najlepszych prezydentów, burmistrzów i wójtów. W pierwszej trójce wśród włodarzy gmin wiejskich znalazł się Mirosław Lech – Wójt Gminy Stare Bogaczowice oraz Adam Górecki – Wójt Gminy Czarny Bór.
porozumienie-trojgarb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gminy Stare Bogaczowice i Czarny Bór rozwijają się prężnie dzięki licznym inicjatywom i inwestycjom oraz wzajemnej współpracy. Obecnie realizują porozumienie na wspólną realizację zadań dotyczących zagospodarowania turystycznego „Wokół Trójgarbu”.
– Zawarte porozumienie jest podstawą do utworzenia wspólnej dokumentacji projektowej w celu umożliwienia pozyskiwania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, a także innych, dostępnych źródeł finansowania na realizację zadań inwestycyjnych, szkoleniowych i doradczych związanych z koncepcją zagospodarowania turystycznego pod nazwą „Wokół Trójgarbu” – przypomina wójt Mirosław Lech.
Stronami porozumienia są także Szczawno Zdrój i Nadleśnictwo Wałbrzych.
(IL)

REKLAMA

Kliknij tutaj