https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mikołaj w powiecie

 
mikolaj-w-powiecie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikołaj odwiedził 6 grudnia uczniów korzystających z opieki i pomocy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski. To już tradycja, że dwa razy w roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego odwiedza najmłodszych z drobnymi upominkami. W tym roku spotkania odbywały się w obecności Mikołaja, w którego wcielił się Piotr Zimnicki. Drobne, słodkie upominki otrzymali również pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wizyta Mikołaja tak u małych jak i u dużych wzbudziła wiele radości.
(DCH)
 
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

REKLAMA

Kliknij tutaj