https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konkurs wiedzy o zdrowiu

 punkt-opatrunkowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu odbędzie się II Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod honorowym patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy Anatola Gula. Organizatorzy: Sąd Okręgowy w Świdnicy, Biuro Kuratora Okręgowego w Świdnicy, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy w tym roku postanowili zmienić formułę. – Materiały przygotowuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy. Każdy startujący w konkursie ośrodek musi przygotować komiks „Jestem cool, dopalacze nie ściągną mnie w dół”, składający się z 6 klatek na kartce formatu A3. Prace należy złożyć w dniu konkursu do jury, w zaklejonej kopercie, opisanej nazwą ośrodka. Placówka, która nie przygotuje komiksu, nie będzie mogła wziąć udziału w konkursie. Komiks oceniany będzie w skali od 1-5, punkty będą dodane do pozostałych zdobytych podczas rywalizacji konkursowej. Każdy z ośrodków może wystawić reprezentację składającą się z trzech osób. Konkurs będzie miał formę testu pisemnego, po którym nastąpi część praktyczna konkursu. Część pisemna będzie składała się z 20 pytań w formie testu wielokrotnego wyboru. Po zakończonym teście odbędzie się część praktyczna konkursu. Z 10 zestawów z opisanym zdarzeniem, uczestnicy wybierają jeden zestaw i przygotowują się do odpowiedzi. Część praktyczna polega na wykonaniu czynności związanych np. z usztywnieniem złamanej ręki, zabezpieczeniem rany(punktacja od 1-5) – wyjaśnia Maciej Więcek.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj