https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dyko zastąpiła Gajosa

Po 26 latach kierowania wałbrzyskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Jerzego Gajosa, 1 grudnia 2016 r. stanowisko dyrektora objęła Beata Dyko.
 
– W Wałbrzychu – pierwszego grudnia – stanowisko dyrektora oddziału ZUS objęła Beata Dyko, która pomyślnie przeszła przez cały proces konkursu. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu dotychczas pracowała na stanowisku naczelnika Wydziału Kontroli Płatników Składek. Beata Dyko z ZUS jest związana od 1990 roku – wyjaśnia Iwona Kowalska, rzecznik regionalny ZUS Województwa Dolnośląskiego. – Znamy już nazwiska wszystkich 43 dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród nich są osoby, które potwierdziły swoje kompetencje i będą kontynuować kierowanie oddziałem. Duża grupa nowych dyrektorów – tak jak Beata Dyko – pochodzi z awansu wewnątrz ZUS. Po zakończeniu całego procesu konkursowego, na który składał się test wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, sprawdzian kwalifikacji kierowniczych oraz rozmowa z komisją rekrutacyjną i finalnie z prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyłonionych zostało 30 dyrektorów oddziału. Na pozostałe 13 stanowisk powołani zostaną pełniący obowiązki, gdyż nie wyłoniono kandydatów, którzy spełnialiby stawiane przez zarząd ZUS wymogi. Nadal swoje obowiązki sprawować będzie 14 dyrektorów, którzy w konkursie potwierdzili wysokie kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Spośród nowych dyrektorów aż 13 to osoby z wewnątrz ZUS, które dotychczas zajmowały niższe stanowiska, w tym zastępców dyrektorów, czy naczelników wydziałów, które wykazały się w konkursie dużą wiedzą i kompetencjami kierowniczymi. Natomiast 7 osób, które obejmą stanowiska dyrektorskie, to kandydaci spoza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w większości pracownicy samorządów oraz centralnych i lokalnych instytucji publicznych. W oddziałach, w których stanowiska dyrektorskie obejmą pełniący obowiązki zostanie ogłoszony konkurs. Oficjalne powołanie z rąk prezes ZUS, nowi dyrektorzy odebrali 30 listopada w centrali ZUS, a stanowiska objęli 1 grudnia.
(RED)
jerzy gajos zus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jerzy Gajos kierował wałbrzyskim oddziałem ZUS od 1990 r.

REKLAMA

Kliknij tutaj