https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowy most i chodnik

most-i-droga-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruszyła odbudowa zniszczonego mostu w Jabłowie wraz z odbudową drogi gminnej. W ramach planowanych robót budowlanych wykonane zostanie uzupełnienie ubytków w konstrukcji kamiennej przyczółków. Planowane są także prace naprawcze polegające na zabezpieczeniu antykorozyjnym odkrytych bocznych powierzchni betonowych i spodu istniejącej płyty oraz wykonanie nowej żelbetowej płyty wyrównawczej, kotwionej do istniejącej płyty pomostowej. Zamontowana zostanie też balustrada stalowa. Na drodze przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni na podbudowie z kruszywa i warstwy nawierzchni bitumicznej o długości około 220 mb.
A mieszkańcy wsi Stare Bogaczowice mogą już bezpiecznie pokonywać jeden z najbardziej niewygodnych odcinków drogi powiatowej w pobliżu sali sołeckiej. Budowa chodnika została zakończona sukcesem.
(IL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty