https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Szukają wody

adam-gorecki-odwierty-stadion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wójt Czarnego Boru Adam Górecki podpisał umowę z przedstawicielem firmy Wiertnik Sudety ze Szczytnej na odwiercenie 1 otworu hydrogeologicznego na terenie przyległym do Stadionu Sportowego w Czarnym Borze. Usługę zlecono na potrzeby ujęcia wód podziemnych do celów pitnych i socjalno-bytowych. Zakres prac obejmuje wykonanie 1 otworu wiertniczego do głębokości 80 m, wykonanie pomiarów, obserwacji i poboru prób, próbne pompowanie, badania laboratoryjne, prace geodezyjne i udokumentowanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych. Przewidywany termin realizacji zadania 29.11. – 20.12.2016 r.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj