https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ola wśród najlepszych

ola-mazurkiewicz-zalewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleksandra Mazurkiewicz, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach znalazła się w gronie najlepszych dolnośląskich licealistów, nagrodzonych stypendium Prezesa Rady Ministrów. Nagrody otrzymali uczniowie, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem, zdobyli najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Uroczystość wręczenia stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz orderów, odznaczeń i nagród dla nauczycieli odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ola stypendium otrzymała z rąk premier Beaty Szydło, a gratulacje od Minister Edukacji Narodowej – świebodziczanki i niegdyś wicedyrektor wspomnianego liceum – Anny Zalewskiej. Na zdjęciu Ola z prawej strony Pani Minister.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj