https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przegrali ze Strzegomską

Firma prowadząca remont ulicy Strzegomskiej w Wałbrzychu zabrała sprzęt i ludzi, pozostawiając niedokończoną inwestycję. Władze Wałbrzycha zapewniają, że jeszcze w tym roku dokończą ten przewlekły remont, a wkrótce drogowcy pojawią się także na placu Na Rozdrożu.
strzegomska-remont-stoi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulica Strzegomska w Wałbrzychu stanowi jeden z głównych szlaków komunikacyjny dla samochodów dostawczych do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przetarg na remont ul. Strzegomskiej w Wałbrzychu został rozstrzygnięty wiosną 2014 roku i wkrótce została podpisana umowa z wykonawcą – GM ROADS Polska z Żarowa. Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje dwa odcinki: na terenie Walimia i Wałbrzycha, łącznie ok. 3,21 km. Droga została poszerzona, zbudowane zostały chodniki i ścieżka rowerowa. Powstała nowa kanalizacja deszczowa, ma być także nowe oświetlenie uliczne. Koszt robót to prawie 14 mln zł, z czego ponad 11 mln zł to dofinansowanie z urzędu wojewódzkiego. Wszystkie prace miały zakończyć się już w ubiegłym roku, ale do dziś inwestycja nie została zrealizowana. Nie zostały dokończone m.in. chodniki, ścieżka rowerowa, skrzyżowania i oświetlenie.
– Wykonawca nie wywiązał się z umowy, która została rozwiązana. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji zostanie wyłoniony nowy wykonawca, który dokończy prace, a z firmą, która nie dokończyła prac spotkamy się w sądzie – wyjaśnia Bogusław Rogiński z Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.
Tymczasem drogowcy powrócą do centrum Wałbrzycha. Po remoncie ul. 1 Maja na odcinku od placu Na Rozdrożu do ZUS-u, nadchodzi czas na remont samego placu Na Rozdrożu.
– Celem tej inwestycji będzie nie tylko rewitalizacja tej części centrum miasta, ale także poprawa komunikacji w tym rejonie – wyjaśnia prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
Znaczna część budżetu tej inwestycji będzie pochodziła z pieniędzy uzyskanych z Unii Europejskiej. Wszystkie prace mają zakończyć się w połowie 2017 roku.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj