https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Koniec Mo – Bruku w Wałbrzychu?

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński i prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zgodnie twierdzą, że dni składowiska odpadów firmy Mo-Bruk w Wałbrzychu są policzone. Przedstawiciele Mo-Bruku sa jednak innego zdania.
 mobruk pozar kamil zielinski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 23 września br. decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego zostało cofnięte spółce Mo-Bruk S.A, pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji składowania odpadów zlokalizowanych przy ulicy Górniczej w Wałbrzychu. Z punktu widzenia mieszkańców, wizerunku miasta oraz emocji, jakie budzi funkcjonowanie tego zakładu, decyzja cofająca pozwolenie zintegrowane oznacza istotny przełom oraz punkt zwrotny w zakończeniu funkcjonowania składowiska odpadów Mo-Bruk na terenie Wałbrzycha – mówi Arkadiusz Grudzień, rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha.
Wydanie tej decyzji nie oznacza jednak natychmiastowego zamknięcia wałbrzyskiego składowiska.
– Decyzja nie ma charakteru natychmiastowej wykonalności. Dopiero gdy utrzymają ją w mocy minister środowiska, po spodziewanym odwołaniu firmy Mo-Bruk, będzie ona prawomocna. Odwołanie do sądu nie wstrzyma jej wykonania – przekonywał w Wałbrzychu marszałek Cezary Przybylski.
– Utrzymanie tej decyzji w mocy przez ministra będzie oznaczało nie tylko fizyczną likwidację składowiska oraz rekultywację terenu, którą będzie musiała przeprowadzić na własny koszt firma Mo-Bruk. Zamknie też firmie możliwość ubiegania się o odszkodowanie – podkreślał prezydent Roman Szełemej.
– Połączyliśmy siły, by w końcu skutecznie wyłączyć to składowisko do użytkowania. Mimo udowodnienia wielu przypadków łamania przepisów, wydania wielu decyzji administracyjnych oraz prowadzonych postępowań w prokuraturze, sprawa do tej pory stała w miejscu, a składowisko wciąż zagraża mieszkańcom. Dzięki tej decyzji, nad którą wspólnie pracowaliśmy przez kilka miesięcy, wreszcie nastąpi kres tego bezprawia – dodał wicewojewoda Kamil Krzysztof Zieliński.
Tymczasem spółka Mo-Bruk twierdzi, że marszałek województwa przyznał jej bezterminowe pozwolenie na prowadzenie składowiska w Wałbrzychu.
– Decyzja, którą Marszałek Województwa Dolnośląskiego usiłował cofnąć pozwolenie zintegrowane zarówno pod względem prawnym, jak i merytorycznym jest błędna i nieprawomocna, Spółka jest w trakcie przygotowania odwołania. Mo-BRUK S.A. posiada prawomocną decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15.09.2016 r., znak DOW-S-V.7222.78.2014.AP.MC, która ustanowiła pozwolenie zintegrowane bezterminowym i na tej podstawie Zakład w Wałbrzychu będzie nadal funkcjonował. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane na bezterminowe pozostaje w obrocie prawnym – wyjaśnia Kinga Bajerska, pełniąca obowiązki rzecznika prasowego Mo-BRUK S.A.
(RED)

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close