https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Propozycja dla seniorów

flag-szczawno-zdroj
 
 
 
 
 
 
Gmina Szczawno-Zdrój przypomina, że z myślą o osobach starszych z terenu Szczawna-Zdroju powstał Dzienny Dom Senior-WIGOR. Celem tego zadania jest wsparcie seniorów. Realizacja zajęć odbywa się w Dziennym Domu Senior-Wigor, zlokalizowanym w budynku przy ul. Kościuszki 19 a w Szczawnie-Zdroju. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Uczestnikami zajęć mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Szczawna-Zdroju. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior Wigor mogą uzyskać szczegółowe informacje w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 17 (parter) w Szczawnie – Zdroju w godz. 8.00-15.00, a także pod numerem telefonu 74/840 05 92, 74/849 39 02, 74/849 39 03 oraz w Fundacji Razem z Wałbrzycha – tel. 504 484 825.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj