https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wróci kolej bystrzycka

W Urzędzie Miasta Jedlina Zdrój odbyło się spotkanie, podczas którego została podpisana wstępna umowa sprawie przebudowy linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój. Rewitalizacja ma być przeprowadzona dzięki środkom przyznanym Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
konferencja jedlina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W spotkaniu udział wzięli: burmistrz Jedliny – Zdroju – Leszek Orpel, prezydent Wałbrzycha – Roman Szełemej, wójt Gminy Walim – Adam Hausman. wójt Gminy Świdnica – Teresa Mazurek, zastępca dyrektora ds. projektów krajowych PKP PLK – Andrzej Kudła oraz prezes Sowiogórskiego Bractwa Kolejowego – Rafał Wiernicki.
Przebudową objęty zostanie ponad 21 kilometrowy odcinek linii od stacji Świdnica Kraszowice do stacji Jedlina Zdrój. W ramach rewitalizacji, prace będą prowadzone również na odcinkach Świdnica Kraszowice – Świdnica Miasto i Jedlina Zdrój – Wałbrzych. Projekt ma kosztować ponad 108 milionów złotych, z czego ponad 33 mln złotych wyłoży PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a prawie 75 mln zł dofinansowane będzie w ramach instrumentu ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.
– To duży koszt, jednak dzięki tym środkom powstanie nowa infrastruktura na terenie gmin: miejskiej i wiejskie Świdnica, Walim i Jedlina – Zdrój, a ponieważ linia 285 dołącza w Jedlinie do linii 286 z Wałbrzycha do Kłodzka, będzie to miało bezpośredni wpływ na gminy Wałbrzych i Głuszyca. Rozwój linii 285 to nie tylko wkład w rozwój turystyki w naszym rejonie, ale także dodatkowa komunikacja dla mieszkańców, bowiem zakłada się, że rewitalizacja tej linii do 2020 roku doprowadzi do zamknięcia pętli na trasie Świdnica-Jaworzyna-Świebodzice-Wałbrzych-Jedlina-Jugowice-Świdnica. Projekt jest przyjęty i będzie realizowany w latach 2017-2020 – powiedział Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.
– Ponowne uruchomienie linii kolejowej 285 dla gmin turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej, takich jak: Jedlina – Zdrój, Walim, Głuszyca, Nowa Ruda ma takie znaczenie, jak decyzja o powstaniu strefy ekonomicznej dla całej aglomeracji. Bez wątpienia przy obecnych badaniach ruchu turystycznego stworzy ona kolejną szansę zintensyfikowania i uatrakcyjnienia oferty turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Linia ta, ze względu na unikatowe wiadukty, a przede wszystkim ze względu na jej przebieg przez Góry Sowie i Wałbrzyskie sama w sobie stanowi atrakcję turystyczną. Jej uruchomienie umożliwi także zwiększenie ruchu pasażerskiego mieszkańców Nowej Rudy, Głuszycy, Jedliny – Zdroju, Walimia w kierunku Świdnicy, Jaworzyny Śląskiej, Kobierzyc. Niewątpliwie będzie szczególną atrakcją turystyczną dla mieszkańców Wrocławia – dodał burmistrz Leszek Orpel.
(KSZ, EF)

REKLAMA

Kliknij tutaj