https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sfinansują remonty dróg, mieszkań oraz szczepienia

Rada Miejska Świebodzic dokonała zmian w tegorocznym budżecie o kwotę 357 708 zł. Ma to związek m. in. z otrzymaniem dotacji w kwocie 269 985 zł z (rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019) na remont odcinków ul. 3 Maja i Dąbrówki oraz zwiększeniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (66 000 zł). Po stronie wydatków zwiększona została m.in. pula środków dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na usługi remontowe – 100 000 zł, uwzględniona została także prowizja dla WSSE Invest-Park z tytułu sprzedaży gruntów w kwocie 155 000 zł. Zwiększono także dotację na szczepienia HPV o kwotę 19 300 zł, 57 000 zł zostało przesunięte na budowę przyłączy kanalizacyjnych przy budynkach gminnych.
rada swiebodzice
 
 
 
 
 
 
 
Mają plan
Świebodziccy radni przyjęli także Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 2015-2025. To obszerny dokument, którego opracowanie trwało blisko rok. Wskazuje on obszar miasta, który powinien zostać objęty rewitalizacją, czyli kompleksowymi i wielokierunkowymi działaniami obejmującymi lokalną społeczność, przestrzeń i gospodarkę.
Bliżej Słowacji
Słowacka Gmina Hrušov już w październiku zostanie oficjalnym partnerem Gminy Świebodzice. 23 sierpnia 2016 r., podczas sesji Rady Miejskiej Świebodzic, radni przyjęli uchwałę w tej sprawie.
(RED)

REKLAMA

Click Here