https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rewitalizacja uzdrowiska

Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój, przyjęty przez radę miasta, uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 
Dzięki temu Gmina oraz wspólnoty będą mogły składać wnioski związane z rewitalizacją, termomodernizacją oraz uzyskiwać wsparcie w różnych programach. W związku z tym w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju odbyło się spotkanie burmistrza miasta Leszka Orpla z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych z obszaru, w którym miasto będzie przeprowadzało rewitalizację przestrzeni publicznej i tzw. „podwórek”. Zaprezentowano koncepcję zagospodarowania tego terenu oraz przedstawiono zasady udziału wspólnot w trwającym naborze wniosków w konkursie dotyczącym rewitalizacji budynków wielorodzinnych.
– Zachęcam wspólnoty objęte programem rewitalizacji do korzystania z możliwości pozyskiwania środków w ramach różnych programów – apeluje Leszek Orpel.
(UM)
herb_jedlina_zdroj

REKLAMA

Kliknij tutaj