https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Burmistrz Głuszycy wzywa Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego do sprostowania

 
Burmistrz Głuszycy Roman Głód wzywa Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego do sprostowania artykułu zatytułowanego „Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego odpowiada Stanisławowi Michalikowi”, który ukazał się 21 lipca br. na łamach Tygodnika DB 2010:
W mojej ocenie mylnym i bezpodstawnym jest insynuowanie stwierdzenia jakoby budynek po Zespole Szkół w Głuszycy przekazany Gminie Głuszyca przez Powiat Wałbrzyski popadał w ruinę i ulegał dewastacji. „Powybijane okna, pijackie libacje i prawdziwe szabrowanie” to określenie stanu, w jakim znajduje się obiekt przy ul. Parkowej 9 według Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, co jest niezgodne z prawdą i krzywdzące dla zarządzających obiektem.
Żadne akty wandalizmu nie mają miejsca w obiekcie ani w jego pobliżu. Funkcjonariusze Policji w Głuszycy po przejęciu obiektu przez Gminę Głuszyca przeprowadzili tylko jedną interwencję w okolicy ww. budynku. Zaznaczyć należy, że nieruchomość usytuowana jest na terenie ogólnie dostępnego parku i w pobliżu budynku mogą się znajdować osoby, na których zachowanie zarządca obiektu nie ma wpływu. Ponadto od momentu przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Głuszyca obiekt jest strzeżony przez osoby pracujące na zlecenie Gminy. W godzinach wieczornych i nocnych budynek jest oświetlony, a teren wokół budynku jest systematycznie porządkowany przez pracowników Urzędu Miejskiego. Stan techniczny budynku również nie pogorszył się w stosunku do stanu w momencie przekazania obiektu. Przeciwnie, po opuszczeniu szkoły przez poprzedniego zarządcę w pomieszczeniach sanitarnych zostały przeprowadzone prace remontowe polegające na uzupełnieniu m.in. armatury łazienkowej, której przywrócono właściwy stan techniczny, czego dowodzi możliwość korzystania z pomieszczeń sanitarnych obiektu przez zawodników i organizatorów III Wyścigu MTB Podziemia Osówki w dniu 15 maja br.
W związku z powyższym domagam się publikacji na łamach ww. tygodnika stosownego sprostowania zgodnego ze stanem faktycznym.
Z wyrazami szacunku
Roman Głód
Burmistrz Głuszycy
 

REKLAMA

Kliknij tutaj