https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Naprawiają drogi

 
Od kilku lat systematycznie poprawiany jest stan dróg w Boguszowie-Gorcach, gdyż jest to jeden z ważniejszych problemów zgłaszanych przez mieszkańców miasta. W tym roku trwa modernizacja kolejnych ulic.
 
Aktualnie toczą się prace w dzielnicy Gorce oraz na Krakowskim Osiedlu, gdzie prowadzona jest modernizacja ulicy Grunwaldzkiej oraz ulicy Pokoju. Zakres robót jest szeroki i obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, wymianę krawężników i obrzeży, wykonanie ścieku z brukowca granitowego jezdni oraz naprawę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Koszt robót budowlanych i sprawowania nadzoru inwestorskiego jaki gmina poniesie w związku z realizacją wymienionych prac to blisko 600 tys. zł. Jednocześnie, przez właścicieli poszczególnych sieci wymieniane są: gazociąg, wodociąg oraz sieć elektroenergetyczna. Koniec robót zaplanowano na lipiec 2016 r.
Jeszcze w tym roku w plac budowy zamieni się także ul. Hanki Sawickiej w Starym Lesieńcu. Prace rozpoczną się po przeprowadzeniu procedury przetargowej. W ramach zadania uwzględniono wykonanie dokumentacji, robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy ulicy. Ale to nie koniec tegorocznych remontów. Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy na przebudowę drogi gminnej przy ul. Sportowej w dzielnicy Kuźnice, wraz z budową oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego, na realizację którego w budżecie gminy zabezpieczono kwotę blisko 650 tys. zł. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy ulicy na odcinku za drugim przejazdem kolejowym do zjazdu do OSR Dzikowiec. Na realizację tego zadania Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał gminie Boguszów-Gorce dotację w wysokości 150 tys. zł w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Część kosztów przebudowy drogi pokryje także Nadleśnictwo Wałbrzych, z którym burmistrz Boguszowa-Gorc Waldemar Kujawa podpisał porozumienie o wspólnej realizacji zadania. W ramach porozumienia Nadleśnictwo Wałbrzych zobowiązało się do pokrycia 10,5 % wartości brutto przedsięwzięcia (do 84 tys. zł.). Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest na koniec października 2016 r.
Na terenie Boguszowa-Gorc oprócz dróg gminnych są także m.in. drogi powiatowe. Aby systematycznie poprawiać stan nawierzchni, a co za tym idzie bezpieczeństwo także na tych drogach, burmistrz wraz z radą miejską zabezpieczyli w budżecie gminy Boguszów-Gorce na 2016 r. kwotę 150 tys. zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Wałbrzyskiego na realizację przebudowz drogi powiatowej nr 3397 D na odcinku od terenu zabudowanego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3361 D (przedłużenie ul. Żeromskiego).
(RED)
 remont Grunwaldzka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym miesiącu ma zakończyć się remont ul. Grunwaldzkiej w dzielnicy Gorce.

REKLAMA

Kliknij tutaj