https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ZAZ Victoria tuż tuż

Powoli dobiegają końca prace na d drugim w Wałbrzychu zakładem aktywności zawodowej (ZAZ). Powstający w dzielnicy Sobięcin ZAZ Victoria da pracę 64 osobom niepełnosprawnym.
 
Od wielu miesięcy trwają prace adaptacyjne w budynku byłego wydziału geodezji przy ul. 1 Maja w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin. Obiekt musiał zostać gruntownie zmodernizowany i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością różnego rodzaju i różnego stopnia (przede wszystkim z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności).
– Zakład Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu da zatrudnienie 64 osobom niepełnosprawnym. Pozostały personel będzie liczył 21 osób (19 etatów), w tym 3 osoby będą zatrudnione na stanowiskach administracyjnych – wylicza Marek Pabisz, dyrektor ZAZ Victoria.
ZAZ Victoria nie będzie typowym zakładem aktywności zawodowej, jakich w Polsce wiele. Większość z nich zajmuje się bowiem świadczeniem usług (np. pralniczych lub gastronomicznych) oraz produkcją.
– W naszym zakładzie aż 40 osób niepełnosprawnych będzie pracowało w call center. W dziale ubezpieczeń znajdzie zatrudnienie 8 osób z niepełnosprawnością. Także po ośmiu niepełnosprawnych pracowników znajdzie zatrudnienie w działach archiwizacji i niszczenia dokumentów i nośników oraz w dziale poligrafii. W ZAZ Victoria będzie obowiązywał dwuzmianowy system pracy: I zmiana – 8:00 – 12:00, II zmiana – 12:00 – 16:00. Zgodnie z przepisami, każdej osobie zatrudnionej w ZAZ przysługuje rehabilitacja – minimum 1 godzina dziennie. W tym jest rehabilitacja lecznicza, doradztwo psychologiczne, coaching oraz doradztwo zawodowe. Ponadto zakład zapewni bezpłatny transport dla osób na wózkach i mających trudności w poruszaniu się. Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych będzie wynosiło 55% najniższego wynagrodzenia, tj. około 750 zł „na rękę” – wylicza Marek Pabisz.
Koszt utworzenia ZAZ Victoria wyniósł 6,3 mln. zł netto. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na ten cel, to aż 3,3 mln. zł. Gmina Wałbrzych dofinansowała inwestycję kwotą 2,1 mln. zł, a województwo dolnośląskie dołożyło 900 tys. zł.
– Uroczyste otwarcie zaplanowaliśmy na 15 czerwca 2016 r., natomiast osoby niepełnosprawne zostaną zatrudnione od 1 lipca 2016 r. – zapowiada Marek Pabisz.
(RED)
Sala Call Cnter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym pomieszczeniu będzie pracowało 40 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w call center.
zaz victoria cwiartka

REKLAMA

Click Here