https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Będzie okupacja urzędu?

KSS-BARTNICA-KOPALNIA-RYBNICA-03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSZZ Solidarność Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej w obronie miejsc pracy.
Protest rozpocznie się 24 maja (wtorek), o godz. 12.00, na terenie kopalni w Rybnicy Leśnej. Protest będzie polegał m.in. na umieszczeniu na terenie zakładu transparentów. Pracownicy chcą zwrócić w ten sposób uwagę opinii publicznej na dramatyczną sytuację w której znalazła się załoga kopalni, przez trwające od ponad 5 lat procedury związane z przyznaniem nowej koncesji na wydobycie. Jeśli ta akcja nie przyniesie rezultatu, to związkowcy mogą rozpocząć okupację Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, który musi wydać decyzję środowiskową niezbędną do wydania nowej koncesji.
(RED)
 

REKLAMA

Kliknij tutaj