https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Powiat wałbrzyski na cenzurowanym

stolica kultury grupowe
 
 
 
 
 
 
Różnych rzeczy można by się spodziewać po powiecie ziemskim wałbrzyskim. Często słyszy się krytyczne opinie, zwłaszcza że zupełnie niepotrzebne na tym szczeblu samorządowym podziały polityczne i wynikające z tego roszady personalne, nie przynoszą chluby, a wręcz zaciemniają obraz tego wszystkiego, co się dobrego dzieje w powiecie. Mam tu na uwadze nie tylko samorząd i urząd powiatowy, ale także poszczególne miasta i gminy w strukturze powiatowej. Okazuje się, że każda z gmin ma się czym szczycić i to zarówno w osiągnięciach gospodarczych, jak i w zakresie kultury, sportu i turystyki. Rolą samorządu powiatowego jest to, by te działania dostrzegać, doceniać i wspierać.
Z niemałym zaskoczeniem, ale z dużą satysfakcją odebrałem ekscytującą wiadomość: powiat wałbrzyski ziemski wygrał konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu i stał się w roku 2016 – Dolnośląską Stolicą Kultury.
To prawda, że wielu z nas, mieszkańców powiatu, nie zdaje sobie sprawy z wagi i znaczenia tego sukcesu. Nie znamy szczegółów konkursu i nie orientujemy się, że mogły w nim brać udział wszystkie powiaty województwa dolnośląskiego, wprawdzie zgłosiło się tylko osiem, ale i tak komisja konkursowa miała niełatwy orzech do zgryzienia, komu przyznać palmę pierwszeństwa. Każdy z tych powiatów ma za sobą osiągnięcia w dziedzinie kultury, wystarczy wymienić najbliższe nam powity: kłodzki, świdnicki, jeleniogórski czy kamiennogórski. Nasz powiat wygrał, bo – zdaniem komisji – przedłożył najlepszy program imprez i przedsięwzięć kulturalnych na rok 2016, które predysponują go do zaszczytnego tytułu tegorocznej Dolnośląskiej Stolicy Kultury. W latach następnych Wałbrzych już nie może startować w konkursie, bo piastować taki tytuł można tylko jeden raz. Ale na zawsze pozostanie w historii fakt, że Wałbrzych był pierwszą taką powiatową stolicą.
Piszę o tym wszystkim pod wrażeniem niezwykle sympatycznej i ważnej dla nas uroczystości, która miała miejsce w sobotę, 23 kwietnia, w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju. Było nią oficjalne ogłoszenie, że powiat wałbrzyski jest zwycięzcą konkursu, symboliczne wręczenie Klucza Dolnośląskiej Stolicy Kultury, a zarazem uroczyste otwarcie realizacji rocznego programu kulturalnego przewidzianego w programie konkursowym.
Uroczystość, której gospodarzem był starosta wałbrzyski, zgromadziła wielu dostojnych gości na czele z wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego i innymi przedstawicielami urzędu marszałkowskiego, a także miasta i powiatu wałbrzyskiego, samorządowcami i ludźmi kultury. To niezwykle podniosłe wydarzenie uświetnił na koniec znakomity koncert Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej – Curie z Lublina.
Tak więc początek roku w dolnośląskiej stolicy kultury, którą jest powiat wałbrzyski, mamy za sobą. Teraz trzeba będzie punkt po punkcie realizować to wszystko co zostało zaplanowanie, a składają się na to liczne imprezy kulturalne, turystyczne, sportowe we wszystkich gminach. Powiat, jako koordynator, stoi na miejscu cenzurowanym, bo musi pokazać, że ten wybór okazał się trafny. Na koniec roku zrobimy podsumowanie. Mam nadzieję, że okażę się pozytywne.
Stanisław Michalik

REKLAMA

Kliknij tutaj