https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Światowy Dzień Ziemi na Podzamczu

Z okazji Światowego Dnia Ziemi, Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu, zorganizował na terenie dzielnicy happening. Wzięło w nim udział ponad 300 dzieci: uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich oraz przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 14 Bajkowa Chatka.
 
Uczestników happeningu zaopatrzono w okolicznościowe chorągiewki oraz transparenty z grafiką nawiązującą do Dnia. Dzieci wykonywały specjalnie przygotowane piosenki i rozdawały przechodniom obrazkowe instrukcje dotyczące zasad segregowania odpadów, wydane przez Gminę Wałbrzych oraz broszury „Turysto! Szanuj środowisko!”, opracowane i wydane przez Fundację Nasza Ziemia. Przemarsz przez osiedlowe tereny miał m.in. na celu zwrócenie uwagi na problematykę ochrony przyrody i kreowania działań proekologicznych. Happening zakończono sadzeniem drzew i krzewów w rejonie terenów rekreacyjnych.
Światowy Dzień Ziemi zakończył trwająca od stycznia akcję „EkoWalentynki, czyli kochamy recykling”, podczas której zbierano zużyte baterie i elektroodpady. W akcję najbardziej zaangażowali się właśnie uczestnicy happeningu. Ogółem uzbierano 77,5 kg zużytych baterii oraz 21 kg odpadów. OSK SM Podzamcze był lokalnym koordynatorem akcji wspomaganej przez firmy: Remondis Elektrorecycling, Electro-System oraz Europejską Platformę Recyklingu. Natomiast pomysłodawcą i koordynatorem akcji w Polsce był ekolog Dominik Dobrowolski.
(BAS)
Sadzenie drzew
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Happening zakończył się sadzeniem drzew.

REKLAMA

Kliknij tutaj