https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rodzina 500 plus w Wałbrzychu

Wnioski Program „Rodzina 500 plus”, czyli świadczenia wychowawcze, można składać od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r., a świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r. Nie trzeba się spieszyć!
Rodzina 500 plus
 
 
 
 
 
Na ustalenie i wypłatę świadczeń Ośrodki mają wyjątkowo 3 miesiące, a nie miesiąc od dnia złożenia wniosku. Dopiero na wnioski złożone po 1 lipca 2016 r., świadczenia będą przyznane i wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Świadczenia przyznawane będą na okresy roczne od 1 października do 30 września. Tylko pierwszy okres ustalenia świadczenia rozpoczyna się wyjątkowo: 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r. W Wałbrzychu realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – Dział Świadczeń Rodzinnych. Druki wniosków można już pobrać, a od 1 kwietnia 2016 r. można będzie złożyć w: Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS – ul. Limanowskiego 9-11 (w godz. 8.00 – 17.00); Biurze Obsługi Klienta MOPS  – ul. Beethovena 1-2 (w godz. 8.00 – 15.30), Biurze Obsługi Klienta UM – ul. Sienkiewicza 6-9 ( w godz. 8.00 – 15.30). W kwietniu 2016 r. wnioski będzie można składać dodatkowo w filiach biblioteki (wtorek – piątek, w godz. 10.00 – 17.00): Biały Kamień – ul. Andersa 137, Stary Zdrój  – ul. Armii Krajowej 45, Nowe Miasto  – ul. Piłsudskiego 90 (filia dziecięca) oraz (poniedziałek – piątek w godz. 10.00 do 17.00): Piaskowa Góra  – ul. Główna 13 i Podzamcze  – ul. Kasztelańska 7. Natomiast elektronicznie E-wnioski można będzie składać za pomocą portalu: www.empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej – instrukcje na stronie www.mops.walbrzych.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod specjalnymi numerami: 71 340 60 11, 71 340 61 17; na infolinii MRPiPS: 22 529 06 68 oraz w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS: tel. 74 66 55 – końcówki 334, 336, 345, 362, 364, 366, 368, 369,370.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj