https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Krew ma rodzaj żeński

Wyjątkowy charakter miała zbiórka krwi, która odbyła się 8 marca w Świebodzicach. Wyjątkowy – bo tego dnia obchodziliśmy święto pań, a okazało się, że to głównie one pojawiły się w ambulansie po to, by podzielić się bezcennym lekiem.
krew swiebodzice
 
 
 
 
 
 
Na 25 krwiodawców, którzy tego dnia oddali życiodajny płyn, 15 stanowiły panie.
– Bardzo serdecznie dziękujemy! – mówią organizatorzy.
A do podziękowań dołączył burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, który osobiście odwiedził krwiobus, parkujący przed ratuszem i obdarował panie słodkościami oraz wiosennymi prymulkami. Słodki pakiet dla krwiodawczyń przygotowała także Śnieżka-Invest. Zebrano ponad 11 litrów bezcennego leku. Organizatorami zbiórki były: Urząd Miejski w Świebodzicach oraz Regionalne Centrum Krwiodawsta i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, a także Klub Honorowych Dawców Krwi w Świebodzicach.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj