https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kwalifikacja wojskowa

starostwo walbrzych
 
 
 
 
 
 
 
W powiecie wałbrzyskim kwalifikacja wojskowa przeprowadzana będzie od 1 marca do 18 marca 2016 r. (18 marca 2016 r. termin kwalifikacji wyznaczony dla kobiet). Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza bądź prezydenta miasta imienne wezwanie, w którym określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać. Termin przeprowadzenia kwalifikacji dla Gminy Boguszów-Gorce ustalony został w dniach 1 – 4 marca. Kwalifikacja będzie przeprowadzana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu (al. Wyzwolenia 22, pok. 229-231) w godz. od 14.00 do 18.00.
(RED)

REKLAMA