https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Poznaj prawdę o planowanej inwestycji na terenie byłego basenu w Szczawnie-Zdroju

List otwarty

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczawno Zdrój!
 
Na wstępie chcę poinformować, że jako właściciel terenu po byłym basenie w Szczawnie Zdroju przy ul. Mickiewicza 5 nie będę budował hipermarketu ani Biedronki, jak również Centrum Logistycznego charakteryzującego się dużym ruchem transportu ciężarowego.
Należy zadać sobie pytanie, czy obiekt typu hala targowa przy ulicy Hetmańskiej na Podzamczu lub obiekt na Pl. Zamenhofa na Piaskowej Górze, mimo swojej powierzchni około 2 tys. m2 jest hipermarketem? Oczywiście nie.
Obiekt o podobnej powierzchni, spełniający najwyższe standardy architektoniczne, planuję między innymi zrealizować na terenie byłego basenu. Do tego typu obiektów zaopatrzenie można dowozić samochodami o całkowitej masie do 2,5 tony. Dlatego też nie ma zagrożenia wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych.
Informuję, że na przedmiotowym terenie planuję budowę kompleksu obiektów o funkcji: sportu, rekreacji, funkcji mieszkalnej i biurowej oraz funkcji usługowej. Każdy z zainteresowanych mieszkańców będzie miał możliwość wynajęcia powierzchni i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w naszym kompleksie. Na przedmiotowym terenie powstanie między innymi plac zabaw dla dzieci, boisko wielofunkcyjne, funkcja mieszkalna, oraz cała gama usług potrzebnych do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Planuje się również lokalizację gabinetów medycyny estetycznej, gabinetów wellness i spa, które będą służyły nie tylko mieszkańcom, ale również kuracjuszom odgrywającym znaczącą rolę w naszym uzdrowisku. Powstanie również bezpłatny parking na około 150 miejsc postojowych, który będzie służył nie tylko potencjalnym klientom inwestycji, ale również mieszkańcom i osobom przyjeżdżającym, chociażby do nowopowstałej hali sportowej. W niedalekiej przyszłości z bezpłatnego parkingu będą mogli skorzystać mieszkańcy, przywożący swoje dzieci do przedszkola czy szkoły, która ma być budowana w bezpośrednim sąsiedztwie byłego basenu przez naszą Gminę.
Jestem przekonany, że kompleks obiektów takich jak hala sportowa, szkoła, przedszkole i planowany w przyszłości basen kryty typu Delfinek doskonale będą współgrać i uzupełniać się wzajemnie z planowaną przeze mnie inwestycją. Nadmieniam również, że Gmina z tytułu prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej na terenie byłego basenu, uzyska wpływy do budżetu Gminy na poziomie 100 tys. złotych rocznie. Szacuję, że dzięki mojej inwestycji zostanie utworzonych około 50 nowych miejsc pracy, co pozwoli zmniejszyć lokalne bezrobocie.
Jestem lokalnym przedsiębiorcą, działającym na terenie Gminy Szczawna Zdrój od 15 lat i wciągu swojej kilkunastoletniej działalności wybudowałem i wyremontowałem kilka obiektów, które wpłynęły pozytywnie na wizerunek i atrakcyjność turystyczną Gminy.
Proszę dać mi szansę na realizację kolejnej inwestycji, która pozwoli na zagospodarowanie i uporządkowanie terenu po byłym basenie, wpływając znacząco na rozwój Gminy. Jestem przekonany, że zrealizowanie przez Gminę inwestycji oświatowo-sportowej w bezpośrednim sąsiedztwie byłego basenu oraz mojej inwestycji przyczyni się do wzrostu wartości wszystkich nieruchomości sąsiednich oraz ich atrakcyjności, bo przecież większość z nas chce mieć w bliskim sąsiedztwie przystanek autobusowy, szkołę, przedszkole, halę sportową, basen kryty i kompleks obiektów usługowych, w których będziemy mogli zrealizować nasze potrzeby dnia codziennego.
Niestety, niektóre osoby wypowiadają się w mediach i celowo podają nieprawdę, iż na terenie basenu powstanie hipermarket czy też Biedronka. Uważam, że takie twierdzenia są daleko idącą spekulacją i przekazywaniem nieprawdziwych, niepopartych żadnymi faktami informacji.
Apeluję do wszystkich tych osób o zaprzestanie rozpowszechniania fałszywych informacji i twierdzeń, że mam zamiar budować hipermarket pod oknami mieszkańców, co w konsekwencji spowoduje wzmożony ruch samochodów ciężarowych.
Nie wolno okłamywać i wprowadzać mieszkańców w błąd!
Nie wolno manipulować opinią publiczną!
Nie wolno podawać nieprawdziwych informacji, a – niestety – tego typu sytuacje w ostatnim czasie miały miejsce w medialnych przekazach.
Informuję również, że temat mojej inwestycji na terenie basenu był wielokrotnie poruszany z radnymi zarówno na komisjach jak i sesjach Rady Miejskiej Szczawna Zdroju, w których osobiście uczestniczyłem. Koncepcję zagospodarowania terenu przedstawiłem radnym na sesji już w marcu 2015 roku, a nie jak niektórzy nieuczciwie twierdzą, że była to „wrzutka w ostatniej chwili”.
Odnośnie podjętej ostatnio uchwały przez radnych, dotyczącej przesunięcia Uzdrowiskowej Strefy C i B uświadamiam, że jest to uchwała, która nie przesądza o zmianie granic strefy, a co najwyżej umożliwia wszczęcie długotrwałej procedury zmiany granic.
Informuję również, że dzięki mojej dobrej woli oraz ważnego celu społecznego, zgodziłem się na przesunięcie granicy działek między moją działką, a działką na której stoi hala sportowa. Nadmieniam, że bez mojej przychylności i pomocy, inwestycja gminna w istniejącym zakresie nie mogłaby być zrealizowana. Fakt ten dowodzi, że zależy mi na dobru ogółu Mieszkańców Szczawna Zdroju.
Apeluję do wszystkich Mieszkańców, Radnych, Pana Burmistrza o poparcie i zrozumienie potrzeby realizacji przedstawionej przeze mnie inwestycji, która znacząco wpłynie na wizerunek Gminy. Zapewniam wszystkich, że nie zawiodę.
W przypadku jakichkolwiek pytań i wszelkich wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.
Wróblewski Szymon
koncepcja basen szczawno

REKLAMA

Kliknij tutaj