https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkańcy Jedliny – Zdroju zabrali głos

Echa naszych publikacji:
Przed tygodniem w artykule „Skarżą burmistrza i marszałka” (Tygodnik DB 2010 nr 6/278 z 11 lutego 2016 r.) informowaliśmy, że Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, na podstawie zawiadomienia od mieszkańca Jedliny Zdroju, dopatrzył się nieprawidłowości w działaniach burmistrza Jedliny Zdroju oraz marszałka województwa dolnośląskiego. O rzekomych nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków pieniężnych oraz dysponowaniu mieniem na terenie gminy Jedlina Zdrój, władze powiatu powiadomiły między innymi wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. – Informacje dotyczące hali spacerowej w Jedlinie-Zdroju są nieprawdziwe – odpiera zarzuty Leszek Orpel, burmistrz Jedliny – Zdroju. Po tej publikacji głos zabrali mieszkańcy Jedliny – Zdroju, którzy napisali list do naszej redakcji.
 hala spacerowa jedlina
 
 
 
 
 
– W odniesieniu do artykułu zamieszczonego w Tygodniku DB 2010 w dniu 11 lutego 2016., chcemy stanowczo sprzeciwić się kłamstwom wypowiadanym przez burmistrza Jedliny – Zdroju, pana Leszka Orpla na łamach gazety. Nieprawdą jest to, że hala spacerowa w Jedlinie – Zdroju kiedykolwiek służyła kuracjuszom i mieszkańcom gminy, jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Jedyną funkcję, którą pełniła od roku 2014 było świadczenie komercyjnych usług rehabilitacyjnych. Działania te prowadzone były przy pełnej zgodzie i akceptacji ze strony władz gminy i spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina. Powszechnie wiadome jest, że prezes Uzdrowiska i burmistrz gminy działając w porozumieniu umożliwili prowadzenie komercyjnej działalności rehabilitacyjnej na terenie hali spacerowej. Ówczesny radny (…), wykorzystując sprawowane wówczas w spółce stanowisko umożliwił członkom swojej rodziny prowadzenie w tym miejscu działalności niezgodnej z przeznaczeniem obiektu. Ponadto pełniąc przez wiele lat funkcję kierowniczą w obiektach uzdrowiskowych (…) miał wiedzę na temat przeznaczenia projektu, który uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych. Jako mieszkańcy oceniamy, że jest to działanie zorganizowanej grupy w kręgach władzy lokalnej jak i spółki mające na celu osiągnięcie korzyści osobistych i majątkowych oraz działanie na szkodę społeczności lokalnej. Jest to towarzystwo wzajemnej adoracji i największe nasze oburzenie budzi fakt, że w tej sytuacji osoby te wzajemnie przerzucają na siebie odpowiedzialność próbując uniknąć odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, a my mieszkańcy gminy uzdrowiskowej nigdy nie mieliśmy hali spacerowej i oranżerii, do której byłby nieograniczony dostęp. Na sercu nam leży rozwój naszego miasta słynącego z działalności uzdrowiskowej. Na leczenie uzdrowiskowe przyjeżdżają do Jedliny ludzie z różnych zakątków Polski i niewątpliwie funkcjonowanie hali spacerowej pomogłaby w promocji Jedliny-Zdroju. Liczymy, że temat ten zostanie wyjaśniony a winni nadużyciom zostaną pociągnięci do odpowiedzialności – czytamy w liście przesłanym do redakcji Tygodnika DB 2010 przez grupę mieszkańców Jedliny – Zdroju (nazwiska do wiadomości redakcji).
Treść listu przesłaliśmy do władz Jedliny-Zdroju oraz spółki „Uzdrowisko Szczawno – Jedlina”.
– W nawiązaniu do otrzymanego listu, podpisanego: „Mieszkańcy Jedliny Zdrój”, uprzejmie informuję, iż stanowisko w przedmiotowej sprawie przedstawiłem w odpowiedzi, która ukazała się na łamach Tygodnika DB 2010 w dniu 11 lutego br. Jednocześnie informuję, iż po konsultacji z kancelarią prawną, sprawę zamierzam skierować na drogę postępowania sądowego, z uwagi na znajdujące się w treści listu pomówienia i bezpodstawne oskarżenia pod adresem osób wymienionych z imienia, nazwiska oraz sprawowanej funkcji. W związku z powyższym proszę o ujawnienie danych osób podpisanych pod listem – Mieszkańców Jedliny-Zdroju – napisał w odpowiedzi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.
Oczywiście – zgodnie z zapisami Prawa prasowego – odmówiliśmy ujawnienia danych osób podpisanych pod listem.
– Zarząd Spółki informuje, że nie będzie komentował, ani udzielał informacji w zakresie zarzutów stawianych przez „anonima”. Jednocześnie Zarząd informuje, że ocena publicznych wypowiedzi „publicznych” osób, nie jest i nie będzie przedmiotem oceny władz spółki. Wolność takich wypowiedzi jest gwarantowana konstytucyjnie i ewentualne uwagi i pytania proszę kierować do osób zainteresowanych – napisał do naszej redakcji Paweł Skrzywanek, prezes „Uzdrowisko Szczawno – Jedlina” S.A.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj