https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sprawny dwulatek

Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usługowy Nadzieja w Wałbrzychu świętuje drugie urodziny. Dzięki niemu zatrudnienie znalazło 20 osób niepełnosprawnych.
 
Zakład Aktywności Zawodowej Nadzieja jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką, utworzoną przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. Jego statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. ZAZ funkcjonuje od 14 lutego 2014 roku i zatrudnia 20 osób niepełnosprawnych, w tym 15 ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 5 z umiarkowanym.
– Przedmiotem działalności zakładu, z punktu widzenia gospodarczego, jest wykonywanie usług pralniczych dla hoteli, restauracji, domów dziecka, domu seniora oraz dla klientów indywidualnych – wyjaśnia Aleksander Słychan, kierownik ZAZ Nadzieja. – Nasz zakład pierze, krochmali, prasuje, magluje pościel, prześcieradła i wiele innych rzeczy, które nadają się do prania wodnego. Naszymi klientami są firmy z terenu powiatu wałbrzyskiego tj. , Szczawna Zdroju, Jedliny Zdroju, Nowego Siodła, Walimia, Zagórza Śląskiego oraz z Wałbrzycha. Zakład prowadzi również usługi sprzątające na terenie całego powiatu wałbrzyskiego. Prowadzenie działalności usługowej pozwala na realizację głównego celu, jakim jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, orzeczonym w związku z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną lub autyzmem. ZAZ przygotowuje wyżej wymienioną grupę pracowników do zatrudnienia w zakładach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy. Ponadto zakład podejmuje działania mające na celu poprawę stanu zdrowia pracowników niepełnosprawnych oraz pomoc w ich usamodzielnieniu.
Jednym z głównych celów zakładu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Często podęcie zatrudnienia w ZAZ-ie jest jedyną szansą na wyjście z domu oraz próbą podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Osoby niepełnosprawne, które trafiają do zakładu przeważnie nie posiadają nawyków związanych z obowiązkami pracowniczymi. Ich adaptacja do nowej rzeczywistości wymaga czasu oraz mozolnej pracy kadry pracującej z nimi na co dzień.
– Specjalistyczna kadra koncentruje się na wytworzeniu u osób niepełnosprawnych nawyku systematycznej pracy i nauczeniu odpowiedzialności za jej wykonanie. Równocześnie pracują oni nad umiejętnością pracy w zespole z podziałem na określone zadania. Obecnie kilku pracowników zakładu jest gotowych do podjęcia pracy na otwartym lub chronionym rynku pracy – podkreśla Aleksander Słychan.
(RED)
zaz urodziny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakład Aktywności Zawodowej Nadzieja w Wałbrzychu świętuje drugie urodziny.
 zaz praca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAZ zatrudnia 20 osób niepełnosprawnych, w tym 15 ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 5 z umiarkowanym.

REKLAMA

Kliknij tutaj