https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kupią samochody

rada swiebodzice
 
 
 
 
 
 
 
Przesunięcia po stronie wydatków – to najważniejsze zmiany w budżecie Świebodzic na 2016 rok. Chodzi o kwotę 350 tys. zł, która przeznaczona będzie na: programy polityki zdrowotnej – 21 000 zł, kulturę i ochronę dziedzictwa – 65 000 zł,zadania z zakresu kultury fizycznej – 63 400 zł oraz 200 000 zł na zakupy inwestycyjne. Chodzi o zakup samochodu służbowego, który zastąpi wysłużonego, kilkunastoletniego busa. Gmina Świebodzice kolejny rok będzie szczepić dziewczynki przeciwko HPV – przeznaczono na to w budżecie 15 000 zł, a także finansować dodatkowe patrole policyjne – również przewidziano na to kwotę 15 000 zł. I to nie jedyne wsparcie dla świebodzickiej policji. Samorząd przeznaczy 80 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla funkcjonariuszy.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj