https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Głuszyca dla GOPR

kilian glod wiatr
 
 
 
 
 
 
28 grudnia burmistrz Głuszycy Roman Głód przekazał Zdzisławowi Wiatrowi, naczelnikowi Wałbrzysko-Kłodzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego dwa zestawy ratownicze przeznaczone dla psów, biorących udział w akcjach poszukiwawczych. Zestawy „Astro 320” z obrożą T5 wyposażone w nadajnik GPS zostały zakupione przez Gminę Głuszyca dzięki dotacji pozyskanej z Fundacji PZU. Przyznana kwota dotacji w wysokości 5 tys. zł w 100 % pokrywa koszt zakupu zestawów przekazanych do używania ratownikom górskim.
-Nowy sprzęt zapewni sprawniejszy przebieg akcji poszukiwawczych osób zaginionych na terenie działania wałbrzysko-kłodzkiej grupy GOPR, która swoim zasięgiem działania obejmuje także górskie tereny położone w obrębie Gminy Głuszyca – wyjasnia burmistrz Głuszycy Roman Głód.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA