https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

By latem było bezpiecznie

jezioro zagorze
 
 
 
 
 
 
 
W siedzibie wałbrzyskiej policji odbyło się spotkanie robocze z zakresu zabezpieczenia sezonu letniego w rejonie jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim. Do spotkania doszło z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu insp. Andrzeja Basztury. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, władz samorządowych Gminy Walim, Nadleśnictwa Świdnica, Straży Leśnej oraz przedsiębiorców inwestujących w Gminie Walim. Głównymi aspektami poruszonymi w trakcie spotkania było wypracowanie wspólnych form i metod współpracy pomiędzy służbami mundurowymi i samorządem w rejonie Zagórza Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jako gospodarz terenu, obecny na spotkaniu wójt Gminy Walim, przedstawił działania podjęte przez samorząd w materii bezpieczeństwa turystów, jak również swoje oczekiwania względem policji w zabezpieczeniu sezonu letniego. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, iż bezpieczeństwo turystów i mieszkańców to wspólny cel, zarówno służb mundurowych jak i samorządu.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj