https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkańcy w akcji zima

Marek Fedoruk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Dużą rolę w akcji zima odgrywają sami mieszkańcy miasta. Do obowiązków właścicieli nieruchomości wzdłuż których biegnie chodnik, należy oczyszczenie ich ze śniegu, lodu i błota pośniegowego. Często zdarza się, że mieszkańcy zgarniają śnieg z chodników przy swoich posesjach na jezdnię. Tworzą się zaspy. Zwężenia dróg pogarszają bezpieczeństwo ruchu. Usypujmy śnieg na chodniku wzdłuż krawężnika jezdni, tworząc pryzmy. To uchroni też od sprzątania błota pośniegowego, które może znaleźć się na chodniku w wyniku pracy pługów, odśnieżających ulice. Gdy nie można zapobiec oblodzeniu chodnika, należy pamiętać o posypaniu takiego miejsca piaskiem. Największe problemy są z odśnieżaniem dróg w miejscach parkujących niewłaściwie pojazdów. Co roku parkujące na poboczach dróg samochody utrudniają odśnieżanie. Tymczasem im lepsza przejezdność dla pługa, tym lepiej oczyszczona droga. Do obowiązków właścicieli i zarządców budynków należy też niedopuszczanie do pojawienia się nawisów śnieżnych, sopli lodowych na rynnach, dachach, które powodują zagrożenie dla osób poruszających się wzdłuż budynków. Dziękuję za życzliwą współpracę – mówi burmistrz Szczawna–Zdroju Marek Fedoruk.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty