https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Szansa dla młodych

logo pup
 
 
 
 
 
 
 
Jesteś osobą bezrobotną? Masz od 18 do 29 lat? Chcesz odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy? Masz pomysł na własny biznes? Potrzebujesz środków na ten cel? Dobrze trafiłaś! Oferta projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I)” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, osi priorytetowej I, działania 1.1, poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest skierowana właśnie do Ciebie! Przyjdź i skorzystaj z porady doradcy klienta. Gwarantujemy Ci fachową i bezpłatną pomoc w wypełnieniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. W chwili obecnej dysponujemy jeszcze środkami finansowymi przeznaczonymi dla osób bezrobotnych do 29 roku życia. Maksymalna wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na 1 osobę (KiM) wynosi do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia – obecnie 23.129,28 zł. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b, pok. 203 lub 204, jak również ze strony internetowej www.urzadpracy.pl – z zakładki pliki do pobrania. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Rynku Pracy pod nr tel. 074/840 73 84, 074/840 73 95.

REKLAMA

Kliknij tutaj