https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Warsztaty dla niepełnosprawnych

2015.10 Rekrutacja WTZ ogrodowa 
 
 
 
 
 
– Poszukujemy osób niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które chciałyby uczęszczać na terapię zajęciową do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSPS nr 10 w Wałbrzychu. Oferujemy terapię zajęciową w jednej z 6 pracowni: ceramicznej, gospodarstwa domowego, ogrodniczej, plastycznej, poligraficznej i rękodzielniczej oraz opiekę pielęgniarki, psychologa i fizjoterapeuty. Dwa razy w tygodniu uczestniczy chodzą na salę gimnastyczną i basen do PSPS 10. Zapraszam także do polubienia naszej strony na Facebooku, gdzie znajdują się wszystkie aktualne informacje – mówi Agnieszka Pierzynka, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSPS nr 10 w Wałbrzychu. Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem (74) 840 22 96 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wtz_ogrodowa@wp.pl.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj