https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Minister edukacji ze Świebodzic

Anna Zalewska ze Świebodzic zostanie nowym Ministrem Edukacji Narodowej. W wyborach parlamentarnych 25 padziernika 2015 roku została ponowanie wybrana do Sejmu RP z listy Prawa i Sprawiedliwości. 
Anna Zalewska
 
 
 
 
 
 
 
Anna Zalewska urodziła się 6 lipca 1965 w Świebodzicach, jest mężatką i ma dwie córki. W 1989 ukończyła studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Po zakończeniu studiów podjęła pracę jako nauczyciel, a potem zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach. Na początku kariery politycznej należała do Unii Wolności, ale później związała się z Prawem i Sprawiedliwością. W latach 2002 – 2007 była radną Rady Powiatu Świdnickiego, a w latach 2006 – 2007 wicestarostą powiatu świdnickiego. W 2005 roku nie dostała się z listy PiS do Sejmu RP, ale w wyborach parlamentarnych w 2007 została wybrana posłem na Sejm VI kadencji, uzyskując 10 584 głosy. W 2011 ponownie została wybrana do Sejmu z wynikiem 14 999 głosów, a w tegorocznych wyborach parlamentarnych zdobyła mandat poselski z wynikiem 22 402 głosy.
W VI kadencji Sejmu posłanka Anna Zalewska była członkiem sejmowej Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji ds. Unii Europejskiej, podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki, podkomisji stałej ds. wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz komisji śledczej powołanej w celu zbadania okoliczności samobójstwa Barbary Blidy. W VII kadencji Sejmu była członkiem komisji ds. Unii Europejskiej oraz komisji zdrowia. Działała również w stałych delegacjach parlamentarnych i grupach bilateralnych, m.in w Polsko-Czeskiej i Polsko-Ukraińskiej Grupie Parlamentarnej.
Mieszkająca w Świebodzicach Anna Zalewska będzie drugim – po Tomaszu Siemoniaku (wicepremier i minister obrony narodowej) – ministrem z okręgu wałbrzyskiego. Wcześniej wiceministrami byli między innymi: Krzysztof Budnik (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), Henryk Gołębiewski (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu), Marek Dyduch (Ministerstwo Skarbu państwa), Zbigniew Dynak (Ministerstwo Finansów) i Jakub Szulc (Ministerstwo Zdrowia).
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj