https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Burmistrz Głuszycy odpowiada staroście wałbrzyskiemu

Echa naszych publikacji: burmistrz Głuszycy Roman Głód odpowiada staroście wałbrzyskiemu Jackowi Cichurze na oświadczenie opublikowane na łamach Tygodnika DB 2010 (nr 40 z 15 października 2015 r.):
szkola gluszyca
 
 
 
 
 
 
W związku z oświadczeniem Starosty Wałbrzyskiego, które ukazało się na facebook’u  oraz w tygodniku DB2010 celem wyjaśnienia niezgodności związanych z przejęciem Zespołu Szkół w Głuszycy przez Powiat Wałbrzyski na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Głuszyca a Starostwem Powiatowym  z dnia 27.08.2015 r.,  informuję, że na dzień 31.08. 2015 r. posiadająca trwały zarząd na obiekcie dyrektor ww. placówki Renata Tarasiuk złożyła w Urzędzie Miejskim w Głuszycy oświadczenie dotyczące stanu majątku Zespołu Szkół w Głuszycy. W piśmie dyrektor szkoły oświadczyła, że aktualny stan majątku placówki zgodny jest z inwentaryzacją przeprowadzoną według stanu na dzień 31.12.2014 roku. Pismo z ww. oświadczeniem zostało przekazane do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w dniu 02.09.2015. Ponadto informuję, że Burmistrz Głuszycy pismem z dnia 28.05.2015 roku zobligował ww. dyrektora szkoły do przygotowania placówki do przekazania Powiatowi Wałbrzyskiemu.
W związku z powyższymi faktami proszę o sprostowanie zamieszczonych informacji zarówno na stronie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, jak i na fanpage’u Ziemi Wałbrzyskiej. Ubolewam jednocześnie, że portal społecznościowy staje się oficjalną drogą komunikacji pomiędzy organami Gminy i Powiatu.
Pragnę również zaznaczyć, iż wycena nieruchomości przy ul. Parkowej 9 w Głuszycy została wykonana przez biegłego rzeczoznawcę, który w mojej ocenie uwzględnił wszystkie czynniki składające się na cenę końcową. Patrząc na rynek nieruchomości, należy stwierdzić, że ceny nieruchomości na przełomie siedmiu lat uległy znaczącej obniżce i spadek ceny nieruchomości niekoniecznie musi wynikać jedynie ze stanu technicznego nieruchomości.
Szanowny Panie Starosto, w ślad za porozumieniem, które zostało podpisane w dniu 27.08.2015 r. w związku z przejęciem Zespołu Szkół w Głuszycy niezbędne było przekazanie również obiektu celem realizacji zadań statutowych szkoły. W 2008 roku Gmina Głuszyca przejęła od Powiaty Wałbrzyskiego do prowadzenia Zespół Szkół w takiej samej formie: szkoła wraz z budynkiem. Nie było zatem innej możliwości, aby Gmina Głuszyca stała się właścicielem nieruchomości, przekazując prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej Powiatowi Wałbrzyskiemu. Ponadto propozycja porozumienia w sprawie przejęcia Zespołu Szkół została przesłana do Pana już w dniu 11.06.2015 r., a więc miał Pan czas, aby wprowadzić do porozumienia  stosowne zapisy dotyczące przekazania obiektu wraz z jego wyposażeniem.
W związku z Pańskim oświadczeniem informuję, że w dniu 15.10.2015 r. skierowałem do Pana pismo, w którym wyraziłem wolę przejęcia budynku po Zespole Szkół przez Gminę Głuszyca. Wierzę, że podtrzyma Pan swoją propozycję przekazania budynku przy ulicy Parkowej 9 Gminie Głuszyca zgodnie ze złożonym oświadczeniem na stronie facebook  Ziemi Wałbrzyskiej oraz w tygodniku DB2010.
 
Z poważaniem
 
Burmistrz Głuszycy
Roman Głód

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close