https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Burmistrz Głuszycy odpowiada staroście wałbrzyskiemu

Echa naszych publikacji: burmistrz Głuszycy Roman Głód odpowiada staroście wałbrzyskiemu Jackowi Cichurze na oświadczenie opublikowane na łamach Tygodnika DB 2010 (nr 40 z 15 października 2015 r.):
szkola gluszyca
 
 
 
 
 
 
W związku z oświadczeniem Starosty Wałbrzyskiego, które ukazało się na facebook’u  oraz w tygodniku DB2010 celem wyjaśnienia niezgodności związanych z przejęciem Zespołu Szkół w Głuszycy przez Powiat Wałbrzyski na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Głuszyca a Starostwem Powiatowym  z dnia 27.08.2015 r.,  informuję, że na dzień 31.08. 2015 r. posiadająca trwały zarząd na obiekcie dyrektor ww. placówki Renata Tarasiuk złożyła w Urzędzie Miejskim w Głuszycy oświadczenie dotyczące stanu majątku Zespołu Szkół w Głuszycy. W piśmie dyrektor szkoły oświadczyła, że aktualny stan majątku placówki zgodny jest z inwentaryzacją przeprowadzoną według stanu na dzień 31.12.2014 roku. Pismo z ww. oświadczeniem zostało przekazane do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w dniu 02.09.2015. Ponadto informuję, że Burmistrz Głuszycy pismem z dnia 28.05.2015 roku zobligował ww. dyrektora szkoły do przygotowania placówki do przekazania Powiatowi Wałbrzyskiemu.
W związku z powyższymi faktami proszę o sprostowanie zamieszczonych informacji zarówno na stronie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, jak i na fanpage’u Ziemi Wałbrzyskiej. Ubolewam jednocześnie, że portal społecznościowy staje się oficjalną drogą komunikacji pomiędzy organami Gminy i Powiatu.
Pragnę również zaznaczyć, iż wycena nieruchomości przy ul. Parkowej 9 w Głuszycy została wykonana przez biegłego rzeczoznawcę, który w mojej ocenie uwzględnił wszystkie czynniki składające się na cenę końcową. Patrząc na rynek nieruchomości, należy stwierdzić, że ceny nieruchomości na przełomie siedmiu lat uległy znaczącej obniżce i spadek ceny nieruchomości niekoniecznie musi wynikać jedynie ze stanu technicznego nieruchomości.
Szanowny Panie Starosto, w ślad za porozumieniem, które zostało podpisane w dniu 27.08.2015 r. w związku z przejęciem Zespołu Szkół w Głuszycy niezbędne było przekazanie również obiektu celem realizacji zadań statutowych szkoły. W 2008 roku Gmina Głuszyca przejęła od Powiaty Wałbrzyskiego do prowadzenia Zespół Szkół w takiej samej formie: szkoła wraz z budynkiem. Nie było zatem innej możliwości, aby Gmina Głuszyca stała się właścicielem nieruchomości, przekazując prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej Powiatowi Wałbrzyskiemu. Ponadto propozycja porozumienia w sprawie przejęcia Zespołu Szkół została przesłana do Pana już w dniu 11.06.2015 r., a więc miał Pan czas, aby wprowadzić do porozumienia  stosowne zapisy dotyczące przekazania obiektu wraz z jego wyposażeniem.
W związku z Pańskim oświadczeniem informuję, że w dniu 15.10.2015 r. skierowałem do Pana pismo, w którym wyraziłem wolę przejęcia budynku po Zespole Szkół przez Gminę Głuszyca. Wierzę, że podtrzyma Pan swoją propozycję przekazania budynku przy ulicy Parkowej 9 Gminie Głuszyca zgodnie ze złożonym oświadczeniem na stronie facebook  Ziemi Wałbrzyskiej oraz w tygodniku DB2010.
 
Z poważaniem
 
Burmistrz Głuszycy
Roman Głód

REKLAMA

Kliknij tutaj