https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Razem tworzymy siłę

Wlepki 80x80mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezpieczeństwo i stabilizacja
Trwały rozwój naszego Narodu możliwy jest wyłącznie wówczas, gdy Polacy uzyskają poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, którego przez wiele lat zostali pozbawieni. Należy wyeliminować powszechne obecnie zatrudnienie na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło oraz przywrócić pełne gwarancje pracownicze. Należy promować pracę i zatrudnienie poprzez kierowanie dodatkowej pomocy do rodzin pracujących, zwłaszcza w zakresie wsparcia w wychowaniu dzieci i wypoczynku. System opieki zdrowotnej należy uczynić filarem zbiorowego bezpieczeństwa, wzmacniając i dofinansowując placówki służby zdrowia w mniejszych miejscowościach, zwłaszcza w zakresie lecznictwa specjalistycznego. Koniecznym jest zapewnienie Polakom zdrowej, pozbawionej modyfikacji genetycznych żywności oraz wsparcia państwa dla taniego żywienia zbiorowego np. w szkołach oraz przywrócenia jadłodajni (tzw. barów mlecznych) oferujących niedrogie, ciepłe posiłki. Potrzebujemy taniej, powszechnie dostępnej energii w oparciu o własne, polskie złoża surowców energetycznych. Polskie lasy winny pozostać w rękach państwa i być dostępne dla wszystkich Polaków.
 
Godność, szacunek, tożsamość
Mieszkamy we własnym kraju, za który nasi przodkowie przelewali krew. Naszym obowiązkiem jest przede wszystkim dbać o własnych rodaków i o polskie interesy. Jest objawem głębokiej choroby naszego państwa, że młodzi ludzie widzą lepsze szanse własnego rozwoju poza jego granicami. Oni wszyscy są tu potrzebni i powinni wrócić! W Polsce chcemy żyć po polsku, nie zgadzamy się na próby zaszczepiania nam obcych ideologii i multikulturalizmu. Należy z całą determinacją przeciwdziałać bezkarnemu dotychczas szkalowaniu naszego Narodu w kraju i zagranicą. Polskie służby winny chronić polskich obywateli na całym świecie, a Polonii i Polakom na wschodzie zapewniać pełne wsparcie oraz odważnie stawać w obronie ich interesów.
Konieczne jest zapewnienie szacunku i ochrony dla ludzi starszych i chorych. Musimy zadbać o bezpieczeństwo dzieci i zapewnić im możliwości wszechstronnej nauki i rozwoju osobowościowego. Jest to fundament naszej cywilizacji, który należy wzmacniać niezależnie od kosztów.
 
Rozwój i nowoczesność
Przyjmowanie dyktatu obcych korporacji, koncernów i banków powoduje, że nasz kraj traci szansę na szybki rozwój, a owoce ciężkiej pracy Polaków transferowane są zagranicę. Należy natychmiast odejść od preferowania wielkiego kapitału i oprzeć gospodarkę narodową na polskich przedsiębiorstwach. Koniecznym jest wprowadzenie sprawiedliwego systemu podatkowego, gwarantującego możliwość stabilnego rozwoju i eliminującego presję wynikającą z przewagi kapitałowej wielkich koncernów. Konsekwentnego wsparcia wymaga polska nauka, która powinna dostarczać naszemu przemysłowi najnowocześniejszych rozwiązań pozwalających na konkurowanie na globalnym rynku. To wysokiej jakości produkty o najwyższych parametrach winny być naszą przewagą konkurencyjną, nie zaś niskie koszty wytworzenia, poprzez zaniżanie wynagrodzeń polskich pracowników.
Chcemy równomiernego rozwoju całego kraju, a nie tylko wybranych enklaw wokół wielkich aglomeracji.
 
Zarówno jako kandydat jak i poseł na Sejm RP będę działał razem z Wami. Razem tworzymy siłę.
Maciej Badora

REKLAMA

Kliknij tutaj