https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miliony wsparcia dzięki JEREMIE

6 milionów złotych trafiło do dolnośląskich przedsiębiorców dzięki VII edycji Inicjatywy JEREMIE. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponował środki w ciągu pół roku. W ramach wszystkich edycji Inicjatywy JEREMIE, trwających od 2010 roku, do lokalnych firm trafiło aż 113 mln zł.
 
Inicjatywa JEREMIE jest formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim firmom od 2010 roku. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie unijnych kredytów, pożyczek i poręczeń. O pożyczkę na finansowane działalności, w tym wyposażenie, inwestycje, tworzenie miejsc pracy, wdrażanie innowacji, mógł się ubiegać praktycznie każdy przedsiębiorca. Zakończenie realizacji Inicjatywy JEREMIE przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, było okazją do podsumowania 5 lat funkcjonowania programu.
– JEREMIE jest zdecydowanie trafioną formą pozadotacyjnego wsparcia, która zdobyła uznanie przedsiębiorców oraz ogromną popularność. Istnieje duże zapotrzebowanie na preferencyjne instrumenty zwrotne wśród dolnośląskich przedsiębiorców, dlatego mamy nadzieję, że program zostanie wznowiony jak najszybciej. W ciągu ostatnich 5 lat, dzięki inicjatywie JEREMIE, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponował aż 113 mln zł pomiędzy 947 przedsiębiorstw z czego 250 było nowopowstałymi firmami. Liczby są imponujące – mówi prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Robert Jagła.
Ostatnia umowa w ramach Inicjatywy JEREMIE została podpisana z panią Wioletą Dudek. Pieniądze przekazane w ramach programu pani Wioletta przeznaczy na remont siedziby swojej firmy „Finezja”, która zajmuje się sprzedażą okien, drzwi i bram garażowych.
Wśród tych, którzy sfinansowali inwestycje z Inicjatywy JEREMIE znajduje się wielu wałbrzyszan i świdniczan, w tym m.in. Jerzy Mazur – znany polski kierowca rajdowy, właściciel J.M. Mazur – autoryzowanego salonu Nissana. Dzięki preferencyjnej pożyczce na jego salonie powstała nowoczesna instalacja fotowoltaiczna umożliwiająca wykorzystanie energii słonecznej. Z unijnego wsparcia skorzystał również Sławomir Suchorowski – właściciel firmy Suhorovsky Design, który mówi, że JEREMIE zawdzięcza możliwość realizowania swojej pasji, jaką jest tworzenie unikatowych egzemplarzy samochodów i ich sprzedaż do kilkunastu krajów świata.
FRW jest jednym z pośredników finansowych oferujących pożyczki JEREMIE. Wszelkie informacje na temat wsparcia udzielanego przez fundację można znaleźć na stronie www.frw.pl.
(RED)
jagla_umowa_jeremie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatnia umowa w ramach Inicjatywy JEREMIE podpisana przez Wioletę Dudek i prezesa Roberta Jagłę.

REKLAMA

Kliknij tutaj