https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Podstrefa w Głuszycy

Rada Miejska w Głuszycy, podczas sierpniowej sesji, podjęła uchwałę w sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Głuszyca statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park.
 
Podstrefa Głuszyca ma powstać na terenie po byłej ciepłowni w okolicach ulic Kolejowej i Lipowej (działki nr 440, 76/2, 79, 438,76/1, 306/2 oraz 187/8, w obrębie Grzmiąca, o łącznej powierzchni ponad 8 ha). Właścicielem działek jest gmina Głuszyca.
– Włączenie terenów leżących w Gminie Głuszyca do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park zdecydowanie podniesie atrakcyjność miasta. Celem funkcjonowania strefy jest przyspieszenie rozwoju regionów, przyciąganie inwestorów oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Powstanie nowych miejsc pracy wpłynie na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w regionie oraz umożliwi absolwentom lokalnych szkół i pobliskich uczelni na znalezienie atrakcyjnej pracy, oferującej istotne możliwości rozwoju zawodowego – czytamy w uzasadnieniu do uchwały podjętej przez radnych Rady Miejskiej w Głuszycy.
(RED)
Gluszyca_herb

REKLAMA

Kliknij tutaj